Den offentliga och privata finansieringen av forskning, utveckling och innovationer ska år 2025 utgöra fyra procent av Finlands bruttonationalprodukt.
En högklassig forskning är nyckeln till Finlands framgång. De massiva nedskärningarna i universitetens och högskolornas anslag bör korrigeras på ett sätt som främjar vår innovationsförmåga.
SFP anser också att EU:s forskningsprogram är en god investering och arbetar för att resurseringen av dem hålls på en nivå som säkerställer att Europa inte faller av kälken.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Adlercreutz välkomnar ny professur i ägarskap: Synsättet på ägande är i radikal förändring

Ett starkt finländskt ägande kräver kapital men också kunskap om samhället. Det handlar inte bara om att hantera kapitalet, utan i allt högre grad också om att hantera dess inverkan på samhället, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen, om den nya professuren i ägarskap som med hjälp av privata donationer inrättas vid Aalto-universitetet.