Den offentliga och privata finansieringen av forskning, utveckling och innovationer ska år 2025 utgöra fyra procent av Finlands bruttonationalprodukt.
En högklassig forskning är nyckeln till Finlands framgång. De massiva nedskärningarna i universitetens och högskolornas anslag bör korrigeras på ett sätt som främjar vår innovationsförmåga.
SFP anser också att EU:s forskningsprogram är en god investering och arbetar för att resurseringen av dem hålls på en nivå som säkerställer att Europa inte faller av kälken.

Joel Sundström

Politiskt sakkunnig

Kontakt »

Adlercreutz välkomnar ny professur i ägarskap: Synsättet på ägande är i radikal förändring

Ett starkt finländskt ägande kräver kapital men också kunskap om samhället. Det handlar inte bara om att hantera kapitalet, utan i allt högre grad också om att hantera dess inverkan på samhället, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen, om den nya professuren i ägarskap som med hjälp av privata donationer inrättas vid Aalto-universitetet.