Regeringen ignorerar experter och vänder sina kappor

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson ser den centerledda regeringens förslag till jourreform som ett slag i ansiktet för många regioner, städer och medborgare.

Hon påpekar att reformen inte drivs av behovet att förbättra servicen till medborgarna, utan av en centraliseringsiver och kostnadsjakt utan like.

– Regeringen väljer att köra ner kretssjukhusen i landet. Orter som Brahestad, Jakobstad, Forssa och Jämsä ska inte längre få sköta ens planerad dagkirurgi. Regeringen väljer att dela in landet i 12 A landskap med rätt till centralsjukhus med omfattande dygnet runt jour och 6 B landskap utan dessa rättigheter. Var är logiken, var är rättvisan, var är omsorgen om varje mänskas lika behandling, frågar Henriksson.

Regeringen har inte lyckats motivera varför till exempel Seinäjoki skall vara en stad med fulljoursjukhus men inte Vasa. Flera experter, bland dem Sitra och THL har ansett att Vasa borde vara ett fulljoursjukhus. Landskapet Österbotten är ett av de mest livskraftiga i vårt land med hygglig sysselsättning och goda framtidsutsikter också då det gäller befolkningsprognos. Resultaten på vården vid VCS har genomgående hållit hög klass.

– Det finns absolut inga som helst sakliga argument som skulle tala emot fulljour i Vasa. Utan att ens beakta den språkliga aspekten borde regeringen ha kommit till den slutsatsen. Men nej. Därtill väljer regeringen att ignorera Europarådets expertkommitté, som senast för några veckor sedan påtalade vikten av att säkra vårdlösningar som tryggar rätten till vård på svenska och samiska.

– Inför senaste riksdagsval lovade sannfinländarna att de skulle skrota jourförordningen. Då handlade det om förlossningarna och gränsen på 1000 födslar. Nu handlar det om en ren slakt av mindre sjukhus, och de sannfinländska rösterna mot jourreformen har tystnat. Också i denna fråga har Soini och hans gäng vänt kappan.

Henriksson påminner regeringen om att vi lever i ett tvåspråkigt land

Finland är, och har alltid varit, ett tvåspråkigt land där både den finsk- och den svenskspråkiga befolkningens rättigheter att få service på sitt språk tryggas enligt lag.

Läs föregående artikel

Prioritera utbildningen och sysselsättningsåtgärder

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist påpekar i sitt inlägg i debatten om oppositionspartiernas skuggbudgeter i riksdagen idag att ökad sysselsättning, utbildning, forskning och innovationer behövs för att få ekonomins hjul i rullning.

Läs följande artikel