Regeringen motarbetar sitt eget spetsprojekt

Ett av regeringens egna spetsprojekt har som målsättning att främja användningen och exporten av rena, inhemska livsmedel samt av fiskbestånden och vattenresurserna.

De planerade nedskärningarna i fiskeförsäkringssystemet år 2018 är i strid med målsättningarna i detta spetsprojekt.

– Stödsystemet med fiskeriförsäkring har funnits i 70 år. Syftet med fiskeriförsäkringen är att främja förutsättningarna för att bedriva kommersiellt fiske under de särskilda förutsättningar som råder vid kusterna i Finlands havsområde. Vill regeringen på allvar värna om det inhemska yrkesfisket bör den låta bli att förverkliga de planerade nedskärningarna, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin inför remissbebatten om frågan i riksdagen idag.

Genom fiskeförsäkringssystemet betalas ersättning för skador på fiskeredskap och på fartyg som används för kustfiske. Motsvarande försäkringar går inte att få på den kommersiella marknaden.

– De planerade nedskärningarna på 500 000 euro är små ur en statsekonomisk synvinkel, men har en stor betydelse för yrkesfisket och nedskärningarna skulle således slå otroligt hårt mot det redan ansträngda inhemska yrkesfisket. Har regeringen nu för avsikt att skrota det sista nationella stödet för kommersiellt fiske?

Lägg jourreformen på is!

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen avbryter beredningen av jourreformen.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: Egen borgmästarkandidat målsättningen

SFP i Helsingfors fastslog på sitt möte igår att kretsen ämnar utse en egen kandidat till posten som Helsingfors borgmästare.

Läs följande artikel