Lägg jourreformen på is!

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen avbryter beredningen av jourreformen.

Enligt Henriksson bör jourreformen behandlas och avgöras samtidigt med den egentliga vårdreformen

– Jourreformen bör nu läggas på is och vänta på att beredningen av den egentliga vårdreformen blir klar. Det är fråga om en historiskt stor reform som bör behandlas som en helhet. Nu väljer regeringen att behandla sjukhuscentraliseringen, patientens valfrihet och landskapsreformen i skilda bitar. Det är ologiskt och bäddar för kaos, säger Henriksson.

Henriksson ifrågasätter statsministerpartiet centerns iver att centralisera sjukhus och hälsocentraler före det finns några som helst garantier att själva vårdreformen överhuvudtaget blir av.

– Vi vet redan nu att vårdreformens grundlagsenlighet är oklar. Samtidigt vet vi att samlingspartiet aldrig på riktigt varit en anhängare av landskapsmodellen. Är centern beredd för ett slutresultat där landskapen inte blir av, men där flera fungerande sjukhus är nedmonterade? Ser inte Sipilä och Rehula riskerna här?

– Regeringens centraliseringsiver väcker rädsla i hela landet. På orter som Kotka och Tavastehus är människorna oroliga för sina sjukhus framtid. I Norra Karelen är till och med centerpartisterna själva oroliga för centraliseringen. Igår visade 10 000 österbottningar att de inte godkänner en nedmontering av Vasa centralsjukhus. Budskapet var klart – människorna vill ha rättvisa förslag då det gäller fulljour sjukhus i hela landet.

– En klok regeringen skulle nu lyssna på folket. Det handlar om trygghet och allas rätt till jämlik vård.

Försämra inte studerandes hälsovård

Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) framtid är oklar inom regeringens planerade vårdreform. Landskapen tar över ansvaret för social- och hälsovården och SHVS möjlighet att fortsätta i sin nuvarande form verkar osäker.

Läs föregående artikel

Regeringen motarbetar sitt eget spetsprojekt

Ett av regeringens egna spetsprojekt har som målsättning att främja användningen och exporten av rena, inhemska livsmedel samt av fiskbestånden och vattenresurserna.

Läs följande artikel