Ministrarna Henriksson och Blomqvist i Lojo: Vi måste värna om de regionala sjukhusen i Nyland

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist besökte på tisdagen Lojo sjukhus. Ministrarna träffade sjukhusets ledning och diskuterade sjukhusets situation och resursbehov. Besöket kom dagen efter att HUS-sammanslutningens styrelse beslöt att återremittera tjänstemannaledningens lista med sparåtgärder. De föreslagna sparåtgärderna skulle drabba de mindre sjukhusen i de nyländska regionerna hårt, då samjouren vid Borgå sjukhus samt både samjouren och BB vid Lojo sjukhus föreslogs läggas ner. Även Raseborgs sjukhus skulle enligt tjänstemännens förslag stått inför en omorganisering. Också samjouren vid Malms sjukhus i Helsingfors skulle ha upphört.

-För SFP är tillgången på vård i hela Nyland en oerhört viktig fråga. Att vården finns att få nära patienterna och på patienternas modersmål är centralt för oss. Gårdagens beslut av HUS-styrelse var ett steg i rätt riktning, men nu måste alla parter sätta sig ner och se till så att man får till stånd en acceptabel lösning. Som partiordförande är jag väldigt tacksam över alla lokala SFP:are som engagerat sig kraftigt i frågan, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Centralisering av jourer är inte en lösning i vården. Tvärtom har vi ju i sommar sett, hur det kan gå då jourerna runtom i landet inte fungerat som de borde och patienterna tvingats vänta alldeles för länge.  Den akuta hjälpen ska finnas nära och det i sig handlar i högsta grad om patientsäkerhet.  Våra vårdlösningar måste också vara sådana att  vård på modersmålet, svenska eller finska, kan tryggas. Också ur det perspektivet rimmade HUS-ledningens förslag väldigt illa, säger Henriksson.

– Idag har vi fått bekräftat hur väl verksamheten fungerar här på Lojo sjukhus och hur stor efterfrågan det finns på tjänsterna. För västra Nyland är det oerhört viktigt att både samjouren och BB hålls kvar på Lojo sjukhus, liksom att verksamheten vid Raseborgs sjukhus kan utvecklas, konstaterar Thomas Blomqvist. 

– Vi måste värna om de regionala sjukhusen i Nyland – det handlar om människors trygghet, fortsätter Blomqvist. Varje människas rätt till en god och jämlik vård, på det egna modersmålet inom rimligt avstånd, även utanför huvudstadsregionen. Det är viktigt att hela regionens och alla nylänningars behov beaktas.

Dagen innan besöket godtog även arbetsmarknadsparterna riksförlikningsmannens medlingsbud, vilket betyder att strejkåtgärderna i vårdbranschen nu avblåses. Henriksson är väldigt glad över beslutet.

– Gårdagens avtalsuppgörelse mellan vårdfacken och arbetsgivarorganisationerna var mycket viktig. Det ligger i hela befolkningens intresse, att vårdbranschens attraktionskraft stärks. Redan vår demografi gör att vi framöver kommer att ha stora utmaningar att få tillräckligt med vårdare för alla våra vårdenheter i landet. Därför är en konkurrenskraftig lön och goda arbetsförhållanden av yttersta vikt, säger Henriksson.

Senare under tisdagen träffade ministrarna lokala aktiva samt allmänheten i Raseborg.

 

Blomqvist: Företag och näringsliv lägger grunden för en välmående kommun

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfter upp vikten av satsningar på sysselsättning och företagens verksamhetsförutsättningar i kommunerna. Minister Blomqvist besökte Lojo och Vichtis den 3 oktober och träffade bland annat stadens ledning, besökte företag och svarade på skolelevers frågor under ett skolbesök.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Äntligen ska funktionshinderservicelagen förnyas!

Riksdagen har idag fört remissdebatt om förnyandet av funktionshinderservicelagen. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är mycket nöjd över att behandlingen av lagen äntligen inleds i riksdagen.

Läs följande artikel