Rehn-Kivi: Barn och unga bör få hjälp med psykisk ohälsa i rätt tid

Denna vecka uppmärksammar vi mentalhälsoveckan. Den riksomfattande veckan firas alltid i november. Temat för i år är ”Hur vet man?” där syftet är att uppmuntra människor till att reflektera över sitt eget välbefinnande och söka hjälp i rätt tid. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) understöder kampanjen.

– Den psykiska ohälsan i Finland är en stor mänsklig och samhällsekonomisk utmaning. Varannan person drabbas av psykisk ohälsa någon gång under sitt liv och därför är det oerhört viktigt att vi ingriper i ett tidigt skede innan problemen hopar sig, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi uttrycker sin oro för elev- och studerandevården. Under koronaepidemin har psykisk ohälsa och inlärningsproblem bland barn och unga ökat och behovet av stöd är nu större än vanligt. Utmaningen blir inte lättare av att man i flera kommuner flyttat över personal från elevvården till coronatester och -spårning. Särskilt svår är situationen för barn och unga som redan före krisen led av psykisk skörhet.

– De unga behöver nu mera hjälp än vanligt och bristen på i synnerhet svenskspråkiga terapeuter har varit ett faktum under en längre tid. Utbildningsplatserna för psykoterapeuter måste utvidgas och utbildningen göras kostnadsfri för den studerande. Även lågtröskeltjänster som chattar måste utvecklas och stödas, speciellt på svenska. Åtgärder behövs och det är glädjande att se att regeringen nu gör tydliga satsningar på den psykiska hälsan, säger Rehn-Kivi.

Mentalvårdsstrategin som överläts till social- och hälsovårdsministeriet i våras ska förbättra tillgången till psykoterapi och förebyggande psykosociala behandlingar inom primärvården. Också medborgarinitiativet om terapigaranti som ska behandlas i samband med vårdgarantin kommer förhoppningsvis snart till behandling i riksdagen.

– Bland unga är ändå det viktigaste att kunna få stöd och förståelse av föräldrar, i skolan eller av andra trygga vuxna i närkretsen. Arbetet för att förhindra alla slag av mobbning måste också fortsätta, säger Rehn-Kivi.

Bergqvist: Snabba och pålitliga nätuppkopplingar är en nödvändighet

Riksdagen behandlar idag lagen om statligt stöd för byggande av fast bredband. Enligt regeringsprogrammet ska stödprogrammet för bredband fortsätta. Stödet gäller områden där det inte är aktuellt med kommersiellt bredband före 2025. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) välkomnar förslaget.

Läs föregående artikel

Norrback välkomnar medborgarinitiativet om stamvårdande vargjakt

Riksdagsledamot Anders Norrback välkomnar diskussionen om medborgarinitiativet om den stamvårdande vargjakten som behandlas i riksdagens plenum.

Läs följande artikel