Biaudet: Riksdagen ger igen sitt starka stöd för kvinnoorganisationernas arbete

För tredje året i rad befäster riksdagen kvinnoorganisationernas statsstöd vid 918 000 euro, tillsammans för de tre takorganisationerna Kvinnoorganisationernas Centralförbund, NYTKIS ry och Monika-Naiset liitto ry.

– Vi kan se resultat av kvinnoorganisationernas målmedvetna arbete på alla samhällsområden. Utan deras insatser och kunnande, vore inte Finlands jämställdhetsarbete där det är idag. Statsstödet är igen ett välkommet erkännande för kvinnoorganisationernas viktiga arbete, säger riksdagsledamot Eva Biaudet. 

– Jag gläder mig, men hoppas samtidigt att regeringen tryggar verksamhetsförutsättningarna även på sikt för Kvinnoorganisationernas Centralförbund, NYTKIS och Monika-Naiset. Detta har riksdagen än en gång så tydligt signalerat. Efter sex år som ordförande för Kvinnoorganisationernas centralförbund önskar jag att min efterträdare kommer lättare undan med att trygga kvinnoorganisationernas förutsättningar för jämställdhetsarbetet, säger Biaudet.

Rehn-Kivi: Finansutskottet gjorde ett viktigt budgettillägg för pneumokockvaccin

Finansutskottet gjorde ett exceptionellt tillägg på 650 000 euro till nästa års statsbudget för pneumokockvaccin. Vikten av vaccinationer för att förebygga sjukdomar har betonats ytterligare under coronaepidemin. Pneumokockvaccinationer minskar belastningen på och kostnaderna för social- och hälsovården, särskilt inom specialsjukvården, genom att antalet personer som insjuknar i pneumokocksjukdomar minskar. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp), som även är medlem i finansutskottets kommun- och hälsovårdsdelegation, är glad över tilläggsfinansieringen. Som ordförande för riksdagens vaccinationsgrupp har Rehn-Kivi långsiktigt arbetat för att främja pneumokockvaccination av riskgrupper och personer över 65 år.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Välkomnar satsningar ungas företagsamhetsfostran

Idag har riksdagens finansutskott godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av den så kallade ofördelade reserven på ca 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är särskilt nöjd över satsningarna på ungas företagsamhetsfostran.

Läs följande artikel