Norrback: Vi klarar oss inte utan kontanter

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om tillgången till kontanttjänster för vanliga konsumenter och företag.

– För de flesta är de nya betalningssätten med kort och mobilbetalningar smidiga och säkra att använda, men vi får inte glömma att det finns personer som på grund av åldern, ekonomin eller fysiska funktionsförmågan inte behärskar de nya betalningssätten eller har tillgång till internetuppkopplade apparater. Även många småföretagare har problem när bankerna har minskat på antalet betjäningsställen som tar emot kontanter. Samhället borde säkerställa en viss lägsta nivå på tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag, säger Norrback.

Flera länder för diskussion om bankernas skyldigheter mot kunderna när det gäller att erbjuda kontanttjänster. Från årets början har till exempel Sverige gett bankerna en lagstadgad skyldighet att i betryggande utsträckning erbjuda kontanttjänster i hela landet.

– Finland borde också förtydliga bankernas skyldigheter mot kunder och företag när det gäller att tillhandahålla kontanttjänster. Användningen av kontanter har sina fördelar, inte minst vid olika typer av krissituationer som till exempel längre avbrott i eldistributionen eller havererade datasystem. Om det uppstår störningar i våra betalningssystem är kontanter i praktiken det enda fungerande betalningssättet.

I sitt spörsmål vill Norrback veta vad regeringen ämnar göra för att trygga tillgången till kontanttjänster för vanliga konsumenter och företag runtom i landet och vilken roll kontanter har i regeringens krisberedskap då det gäller störningar i betalningssystemen.

Rehn-Kivi: Låt landskapen bestämma om sina sjukhus

Riksdagsledamot och medlem av riksdagens social- och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi är bekymrad över framtiden för samjouren vid Raseborgs sjukhus. Beslut om sjukhusets framtid ska fattas av HUS styrelse under våren. Rehn-Kivi betonar sjukhusets regionala betydelse hänvisande till patientsäkerhet, språk, beredskap och geografi.

Läs föregående artikel

Dags för alla att säga vara de står i frågan om Raseborgs sjukhus

Henrik Wickström som fungerar som kommunstyrelseordförande i Ingå är bekymrad över Raseborgs sjukhus framtid. Ingå är en av de kommuner som berörs mest av frågan och han ser att oron har bara ökat under de senaste dagarna.

Läs följande artikel