Bergqvist: Fungerande tvåspråkighet ska vara utgångspunkten inom vården

I torsdagens (4.2) Åbo Underrättelser kan man läsa om hur telefonsvararen vid ÅUCS:s röntgenavdelning inte längre pratar svenska. Riksdagsledamot och Folktingets ordförande Sandra Bergqvist (SFP) anser att utgångspunkten borde vara att servicen fungerar på både finska och svenska.

– Jag hoppas det här är ett beslut som kan rättas till. En fungerande tvåspråkighet ska vara en självklarhet inom vården och det är extra viktigt just nu då sjukvårdsdistrikten jobbar med att bygga upp de nya välfärdsområdena, säger Bergqvist. 

Till ÅUCS specialupptagningsområde hör inte bara Egentliga Finland, utan också Österbotten och Åland. Det här innebär att man vid ÅUCS betjänar ca 150 000 svenskspråkiga.

– För att vi ska kunna tala om en god och jämlik vård måste språket tas i beaktande från första början. Hela vårdkedjan ska fungera också på svenska, det gäller från det första telefonsamtalet till det sista kontrollbesöket, säger Bergqvist. 

Uleåborg nominerade kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiet i Uleåborg har nominerat tre kommunalvalskandidater. De nominerade är Veronica Helanen, Tanja Nyman och Mika Valkealahti.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi om smittskyddslagen: Barns och ungas välmående ska alltid gå först

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag fått klart sitt betänkande om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagändringen stiftas till följd av covid-19-epidemin och för att ge kommuner och regionförvaltningscentraler större befogenheter att snabbt kunna reagera med begränsningar ifall läget kräver det. Syftet med lagen är att förhindra en ohållbar smittspridning så effektivt som möjligt. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd över resultatet.

Läs följande artikel