Rehn-Kivi: Valfriheten saknar konsekvensbedömning

Valfriheten inom social- och hälsovårdsreformen är berett i alltför snabb takt och är ogenomtänkt, med tanke på konsekvenserna, säger SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

– Det finns inga som helst ordentliga konsekvensbedömningar för valfrihetsreformen, det medger också regeringen. Även experterna efterlyser pilotprojekt och att systemet först ordentligt borde testas i ett landskap. Tidtabellen är alltför stram och reformen medför oanade risker för hela befolkningen och det finska samhället, säger Rehn-Kivi.

Barn- och mödrarådgivningen borde entydigt lämnas utanför valfriheten, på samma sätt som skolhälsovården. Enligt propositionen är det upp till landskapen själva att bestämma om rådgivningen ska vara valbar, vilket är ett stort ansvar för enskilda landskap och sätter invånarna, beroende på landskapen, i olika positioner.

– Vi vet att fungerande informationssystem kräver flera år att utveckla och nu ska valfriheten införas från och med 2019. Integreringen av tjänster kommer att vara omöjlig enligt denna modell. Det är de som behöver tjänsterna mest som kommer att lida.

Löfström föreslår incitament för att öka antalet elbilar

Riksdagsledamot Mats Löfström föreslår i skriftligt spörsmål till regeringen kostnadseffektivt incitament för att öka antalet elbilar.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Valfriheten borde först testas lokalt

Idag debatterar riksdagen regeringens proposition om valfrihet i vården. Det allra viktigaste med vårdreformen är att finländarna garanteras god vård när behovet uppstår, medan valfriheten erbjuder flexibilitet.

Läs följande artikel