Adlercreutz: Valfriheten borde först testas lokalt

Idag debatterar riksdagen regeringens proposition om valfrihet i vården. Det allra viktigaste med vårdreformen är att finländarna garanteras god vård när behovet uppstår, medan valfriheten erbjuder flexibilitet.

Det förslag om valfrihet som regeringen nu presenterat innehåller dock för många osäkerhetsfaktorer och risker för att det skulle få gå vidare, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

– Regeringen har inte tagit till sig den kritik som sakkunniga riktat mot propositionen, utan går vidare med reformen som ett ångvält. Innan vi tar i bruk en reform så omfattande som denna borde det först göras lokala försök i några mindre landskap. Av försöken kan vi lära oss vad som fungerar eller inte gör det, förbättra modellen och sedan gå vidare, säger Adlercreutz.

83 % av kommunerna befarar att kostnaderna för vården kommer att stiga, och att tillgängligheten kommer att försämras.

– Det är uppenbart att den finansieringsmodell som nu presenterats inte ger rätt incentiv till aktörerna i branschen. En kapitationsbaserad modell fungerar endast om aktören har ett helhetsansvar för kostnaderna – inklusive specialsjukvård. Så fungerar den modell som idag används i Mänttä-Vilppula. Regeringen borde visa att den förstår den respons som kommit och nu gå vidare med lokala försök. Det är ansvarslöst att införa reformen på nationell nivå utan att veta vilka effekter den kommer att ha.

Rehn-Kivi: Valfriheten saknar konsekvensbedömning

Valfriheten inom social- och hälsovårdsreformen är berett i alltför snabb takt och är ogenomtänkt, med tanke på konsekvenserna, säger SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Läs föregående artikel

Wallin: Vad är det som felar i ungdomsförbundens stöd?

Nya kultur- och ungdomsministern Sampo Terho sade efter sin utnämning i fredags att det nu hör till hans uppgifter att korrigera de ojämlika stödmekanismerna för ungdomsförbundens stöd.

Läs följande artikel