Löfström föreslår incitament för att öka antalet elbilar

Riksdagsledamot Mats Löfström föreslår i skriftligt spörsmål till regeringen kostnadseffektivt incitament för att öka antalet elbilar.

Arbetet med att bygga ut infrastrukturen för alternativa bränslen i Finland börjar ta form och nyligen meddelade arbets- och näringsministeriet att de stöder ett spetsprojekt för att utveckla laddningsinfrastrukturen för elbilar. Än så länge är antalet elbilar i Finland relativt lågt, och den stora utmaningen består fortfarande i att skapa fler incitament för att välja elbilar.

En förhållandevis enkel satsning som skulle tjäna som ett gott incitament, kunde vara att laddning av egen elbil på arbetsplatser inte skulle utgöra en skattepliktig naturaförmån för arbetstagaren. Om arbetsgivare vill erbjuda sina arbetstagare att bekosta elström på arbetsplatsen för att ladda arbetstagares egen bil, anses det idag vara en sådan förvärvsinkomst som arbetstagaren skall förmånsbeskattas för.

– Om möjligheten fanns att istället klassificera laddningspunkter åt anställda som sedvanlig personalförmån, kunde åtgärden utgöra ett enkelt incitament för företagare att investera i laddningsstationer vid sina arbetsplatser. På så vis skulle det fungera som ett bra komplement till de satsningar som görs för att förbättra laddningsinfrastrukturen, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

– Framförallt skulle möjligheten för arbetstagare att ladda sin bil på arbetsplatsen, utan att bli förmånsbeskattad för elen, göra vardagen enklare och i sin tur locka ännu fler att investera i en elbil då man idag ofta oroar sig för var, förutom i hemmet, man kan ladda bilen om strömnivån blir låg. Satsningen skulle också vara kostnadsmässigt skälig och försvarbar i förhållande till att åtgärden i praktiken kan bidra till att öka antalet elbilar i Finland.

– En sådan möjlighet skulle också ge företag med en stark miljöprofil ytterligare konkreta verktyg att höja sitt miljö- och klimatarbete. Världen står inför en enorm klimatutmaning, istäcket i Arktis smälter i alarmerande takt och det behövs därför så många konkreta, snabba och enkla åtgärder som möjligt vid sidan av de stora strategierna.

Mats Löfström, Svenska riksdagsgruppens andre vice ordförande och medlem av riksdagens kommunikationsutskott, har lämnat ett skriftligt spörsmål till regeringen i ärendet och förbereder också en åtgärdsmotion.

Regeringen spelar hasardspel med vårdreformen

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson förvånar sig över regeringens nonchalans gentemot bristerna i valfrihetsförslaget.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Valfriheten saknar konsekvensbedömning

Valfriheten inom social- och hälsovårdsreformen är berett i alltför snabb takt och är ogenomtänkt, med tanke på konsekvenserna, säger SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Läs följande artikel