Rehn-Kivi: Viktigt steg framåt för vårdreformen

Regeringen har idag presenterat sina linjedragningar för vård – och landskapsreformen. Förslaget som integrerar social- och hälsovården med specialistvården och även inbegriper hela räddningsväsendet går nu på en storskalig utlåtanderunda mellan juni och september. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens social – och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig speciellt över att Nyland delas i fem egna vårdområden och för de starka skrivningarna för att garantera en jämlik vård på svenska.

– Det är viktigt att vi nu kan gå vidare med vårdreformen. Coronakrisen har visat att vi behöver enhetligare sätt att både förebygga och handskas med sjukdomar. Det ansvaret kan säkert bättre tillgodoses i landskapsomfattande enheter. Tillgången till bashälsovård kommer att förbättras och vi ska satsa på lågtröskelservice där individen får stöd i sina olika livsskeden. Dessutom ska servicen på svenska förbättras. Nationalspråksnämnder tillsätts och samarbetet över landskapsgränserna får en större roll bland annat i specialomsorgen för att trygga rätten till vård också på svenska, säger Rehn-Kivi.

Enligt Rehn-Kivi koncentreras det med bredare axlar på det som redan nu fungerar bra men med ytterligare satsningar för att garantera jämlik vård för alla. Reformen behövs också för att vi ska ha råd att finansiera vården i framtiden. Rehn-Kivi betonar ändå att modellen för hur de olika landskapen ska finansieras ännu är öppen. 

– Vi måste se till att alla landskap har samma förutsättningar att ge en så god vård som möjligt. Jag utgår från att regeringen inväntar och beaktar alla utlåtanden som nu inbegärs av både landets kommuner, sjukvårdsdistrikt och andra viktiga aktörer, säger Rehn-Kivi.

SFP i Österbotten uppmanar kommunerna att godkänna överföringen av social- och hälsovården till Österbottens välfärdsområde

Efter sitt styrelsemöte igår uppmanar nu SFP i Österbotten kommunerna att godkänna överföringen av social- och hälsovården till den nya samkommunen.

Läs föregående artikel

Bergqvist & Wickström: Distansarbete på landsbygden och i skärgården kräver fungerande dataförbindelser

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist och SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att vi nu på allvar planerar hur Finland kan förses med fungerande dataförbindelser. Det finns nu utmaningar med dataförbindelsernas tillräcklighet speciellt ute på landsbygden och i skärgården. En utbyggnad av fibernät är en viktig del av lösningen, upplever Bergqvist och Wickström.

Läs följande artikel