Bergqvist & Wickström: Distansarbete på landsbygden och i skärgården kräver fungerande dataförbindelser

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist och SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att vi nu på allvar planerar hur Finland kan förses med fungerande dataförbindelser. Det finns nu utmaningar med dataförbindelsernas tillräcklighet speciellt ute på landsbygden och i skärgården. En utbyggnad av fibernät är en viktig del av lösningen, upplever Bergqvist och Wickström.

– Då vi talar om en fungerande infrastruktur så behöver vi också garantera goda dataförbindelser. Dessa blir allt viktigare, både för företag och privatpersoner då allt fler ärenden sköts digitalt. På lång sikt så kan vi inte upprätthålla fungerande förbindelser via mobilnätet, säger Bergqvist som också är medlem i riksdagens kommunikationsutskott.

Finland ligger efter när det gäller fibernät till hemmen. Av de nordiska länderna ligger Finland sist medan Island kommit längst. Det här visar på behovet att se statens digitaliseringspolitik.

– Speciellt på landsbygden och i skärgården är förbindelserna ofta svaga. Det har man kunnat notera under Coronavirusepidemins tid då flera personer jobbat på distans på sina stugor. Det är i allas vårt intresset att vi har stabilt datanät, menar Wickström.

– Ifall distansarbete ska möjliggöras i hela landet måste det finnas fungerande förbindelser. Det här kräver morötter för marknadsaktörerna att utveckla näten i hela landet, på landsbygden finns det ofta sämre förutsättningar att agera rent marknadsmässigt. Det här kräver en helhetslösning mellan staten, kommunerna och de olika aktörerna inom nätbranschen, säger Bergqvist och Wickström. 

Rehn-Kivi: Viktigt steg framåt för vårdreformen

Regeringen har idag presenterat sina linjedragningar för vård – och landskapsreformen. Förslaget som integrerar social- och hälsovården med specialistvården och även inbegriper hela räddningsväsendet går nu på en storskalig utlåtanderunda mellan juni och september. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens social – och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig speciellt över att Nyland delas i fem egna vårdområden och för de starka skrivningarna för att garantera en jämlik vård på svenska.

Läs föregående artikel

Bakom kulisserna #3

Bakom kulisserna gästas den här gången av statssekreterare, kanslichef Martti Hetemäki. Tillsammans med partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och Ted Urho diskuteras bland annat ekonomi, goda råd och Åland.

Läs följande artikel