Resolution från SFP i Helsingfors kretsmöte den 12.4.2014

SFP i Helsingfors motsätter sig kraftigt den lagmotion som nu finns i riksdagen om att ett register över romska tiggare borde upprättas.

Vi tycker att EU bäst löser frågan om de romska tiggarna på våra gator.

Romerna är en av Europas mest förtryckta minoriteter. En stor del av romerna i Europa är marginaliserade och lever under synnerligen svåra förhållanden. De utsätts för fördomar, intolerans, diskriminering och social exkludering. De romer som tigger på gatorna i Finland är tyvärr en konsekvens av en diskriminerings- och fattigdomsspiral. Vi bör i högre grad uppmärksamma diskrimineringen av finländska romer. Enligt Minoritetsombudmannens färska rapport har nästan 70 procent av romerna i Finland upplevt diskriminering det senaste året.

Alla partier bör ta ett globalt och medmänskligt ansvar i flyktingfrågan. Det är en skam att vi, i ett av världens tryggaste och rikaste länder, inte tar emot flera flyktingar. Så starka kan inte de invandringskritiska rösterna vara att de ska kunna stoppa en liberal och ansvarstagande flyktingpolitik.

Vi oroar oss över den svenska socialservicen i Helsingfors. Det vi ser nu är de negativa konsekvenserna av att ha splittrat den svenska socialbyrån till små fragment inom den finska verksamheten. Exempelvis har familjecentret som varit en mycket uppskattad serviceform för svenskspråkiga småbarnsfamiljer försvagats.

Haglund: Riktigt beslut att skippa tvångsparagrafen

Carl Haglund är nöjd över att regeringspartiernas ordföranden på fredagen beslöt att man inte går vidare med den så kallade tvångsparagrafen i kommunstrukturlagen.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors återvalde Ekman

Johan Ekman har enhälligt omvalts till kretsordförande för SFP i Helsingfors.

Läs följande artikel