SFP i Helsingfors återvalde Ekman

Johan Ekman har enhälligt omvalts till kretsordförande för SFP i Helsingfors.

Ekman talade kraftigt för Finlands globala ansvar och flyktingfrågan på SFP i Helsingfors kretsmöte som hölls idag.

– Vårt globala humanitära ansvar ska omsättas i praktiken. Det betyder till exempel att vi måste välkomna flera flyktingar till Finland. I Syrien pågår just nu ett fruktansvärt inbördeskrig som tvingat miljontals människor att fly våldet.

– Varför tar vi inte in flera flyktingar? Det är uteslutande en fråga om politisk vilja och man kan inte påstå att det endast skulle vara de öppet invandrarkritiska partierna som sätter käppar i hjulet. SFP i Helsingfors kommer att lyfta upp flyktingfrågan i såväl EU- och Riksdagsvalet under kommande verksamhetsår, säger Ekman.

Till viceordförande valdes Silja Borgasrdóttir Sandelin och Tom Biaudet. Kretsmötet valde även en styrelse bestående av följande personer: Thomas Holmén, Veronica Hertzberg, Mathias Standertskjöld-Nordenstam, Peter Hackman, Sonja Lövdahl, Kenneth Stambej, Sebastian Weckman, Elin Andersson, Marit Råman och Maria Bäck. Följande ersättare valdes: Benjamin Ellenberg, Cecilia Ehrnrooth, Ira Grandén, Stephanie Lindberg, Kalinka Nyholm och Ann-Louise Laaksonen.

Pressmeddelande 12.4.2014

Resolution från SFP i Helsingfors kretsmöte den 12.4.2014

SFP i Helsingfors motsätter sig kraftigt den lagmotion som nu finns i riksdagen om att ett register över romska tiggare borde upprättas.

Läs föregående artikel

Vaaleja ja takinkääntöjä ei tarvita

Haglund: Diskussionen om förtida val är förhastad

Läs följande artikel