Dags för regeringen att medge att man inte når målen?

Regeringens plan för de offentliga finanserna diskuterades i riksdagen idag. Planen visar att en del av målsättningarna i regeringsprogrammet håller på att springa iväg.

Exempelvis skulle skuldsättningen av den offentliga ekonomin brytas vid slutet av valperioden, och nya lån skulle inte tas efter år 2021.

– Regeringen bygger fortsättningsvis sin ekonomiska politik på att vårdreformen ska spara tre miljarder euro, fastän merparten av alla som gett utlåtande om reformen betvivlar detta. Skulle det inte nu vara hög tid att ärligt medge att de mål regeringen satt upp i regeringsprogrammet gällande sysselsättningen på 72 % och brytande av skuldsättningen inte kommer att uppnås, och att inte heller vårdreformen kommer att leda till de inbesparingar man eftersträvar, frågar SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Henriksson förvånar sig över regeringens dubbla budskap kring budgeten. Enligt henne konstaterar regeringen själv i sina handlingar att man inte uppnår målen, men berättar i sina anföranden att framgång ligger runt hörnet.

– Då man läser detta, uppstår frågan om regeringen har olika linjer i tal och i skrift. Det förefaller som om man medvetet bygger luftslott och baserar framtiden på önsketänkande istället för Finansministeriets prognoser. Är inte detta något av ett medvetet självbedrägeri?

Resolution från SFP i Nylands kretsmöte den 27.4.2017

Resolution antagen på SFP i Nylands kretsmöte i Ingå 27.4.

Läs föregående artikel

Talkomat ska inte beskattas

Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon bland annat undrar huruvida regeringen verkligen tänker beskatta talkomat.

Läs följande artikel