Samlingspartiet och de gröna stängde Lojo BB — SFP:s medlemmar gjorde sitt allt

På HUS sammanslutningens styrelsemöte idag 6.5 drev Samlingspartiets och De Grönas medlemmar i styrelsen igenom en stängning av Lojo förlossningsavdelning. Efter många omgångar av omröstningar beslöts till sist att BB kommer stängas. Stängningen blir verklighet när Kvinnoklinikens och Jorvs tilläggsutrymmen för förlossningar tas i bruk.

SFP:s styrelsemedlemmar i HUS styrelse har arbetat hårt ända till slutet för att få en majoritet bakom ett förslag om att förkasta förslaget till en stängning av Lojo BB. Besvikelsen och bestörtningen är stor då det inte lyckades.

– Lojo BB har varit en hjärtefråga för mig. Jag är så ledsen för alla Västnyländska kvinnors och personalens del att vi inte fick majoritetens stöd i styrelsen. Lojo förlossningsavdelning har varit otroligt omtyckt av både föderskor och personal. Varför ska man stänga det som fungerar allra bäst?, säger Karin Cederlöf, SFP:s representant från Västra Nylands välfärdsområde i HUS styrelse.

– Det blev tydligt i denna behandling att det inom HUS styrelse finns en centraliseringsiver. De övriga partierna har varken förståelse för service på svenska, eller för en trygg vård för alla, från vaggan till graven. Mejlansbacken är full som den är, varför ska allting centraliseras?, säger Elin Blomqvist-Valtonen, SFP:s representant från Östra Nylands välfärdsområde i HUS styrelse.

HUS har stora sparbehov p.g.a. den otillräckliga finansieringen. Åren 2025-2027 ska ekonomin balanseras med 225 miljoner. 55 miljoner ska sparas i servicenätet.

Blomqvist-Valtonen och Cederlöf är ändå lättade att både Borgå sjukhus och Lojo sjukhus specialsjukvårdsjourer får fortsätta i sin nuvarande utsträckning. Tack vare ett mycket hårt jobb av både Cederlöf och Blomqvist-Valtonen har båda sjukhusen även i framtiden anestesi-, kirurgi- och inremedicinsk jourverksamhet dygnet runt.

– Utan SFP skulle både Borgå sjukhus och Lojo sjukhus jourverksamhet blivit mycket snävare än vad beslutet idag tryggade. Det ursprungliga förslaget vi hade på bordet i början av mars skulle ha raserat båda sjukhusen för all framtid. Vi försökte vårt bästa, men lyckades inte trygga förlossningarna, konstaterar en tudelad Blomqvist-Valtonen.

SFP kommer att följa upp beslutet. Cederlöf och Blomqvist-Valtonen ställer sig kritiskt till att de utlovade inbesparingarna kommer att realiseras.

– För att den svenskspråkiga befolkningen i Västnyland ska kunna leva med det här får HUS se över servicen på svenska vid sina övriga förlossningssjukhus. Lojo BB har varit det enda BB där man kunnat lita på att få service på svenska, avslutar Cederlöf

Adlercreutz och Ståhle: Vårt system stöder inte internationella erfarenheter tillräckligt, fast det är just sådana som behövs

Allt färre finländare åker utomlands för utbytesstudier eller praktik. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz och Svensk Ungdoms förbundsordförande Julia Ståhle är oroade över utvecklingen.

Läs föregående artikel

Henriksson om stängningen av Lojo BB: Ett mycket sorgligt beslut

SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson är bestört över HUS-styrelsens beslut om att lägga ner Lojo BB år 2026. SFP har jobbat mycket hårt för att bevara Lojo BB, men motförslaget röstades ner med rösterna 11-6. Henriksson är besviken över att övriga partier inte visade stöd.

Läs följande artikel