Svenska folkpartiets politik behövs i Helsingfors!

Våren och sommaren har varit en exceptionell tid för oss alla. Globalt har vi ställts in för nya utmaningar och en situation som verkade fjärran i början av året, eskalerade snabbt till ett undantagstillstånd som vi ännu inte ser ett slut på.

Utöver de nya utmaningar Helsingfors har ställts inför, har de gamla ingalunda försvunnit. Frågor som SFP arbetat med på lokal och nationell nivå, så som personalbristen inom småbarnspedagogiken, bristen på svenskspråkig personal inom hemvården, en ansvarsfull miljöpolitik och en balanserad ekonomi är frågor som vi också fortsättningsvis kommer att arbeta med inom staden.

Samtidigt konstaterar kretsmötet att de frågor SFP lyft och kämpat för under den gångna perioden i fullmäktige har i stor utsträckning visat sig vara extremt viktiga under dessa omständigheter; bevarandet av Helsingfors grönområden och rekreationsområden, vikten att betona trivsel då staden bygger, utöka stadens tjänster för ungdomar och barnfamiljer och att kunna garantera en trygg och trivsam åldringsvård och äldreomsorg i staden. Allt det här har visat sig ha stor betydelse då helsingforsarna anpassat sig till en vardag i coronatider.

Trots de utmaningar som råder, samlades kretsmötet i en positiv och framåtblickande anda. Det finns framtidstro och vilja att skapa visioner som stärker Helsingfors som en föregångare – även i krislägen.

Vid kretsmötet valdes ny styrelse för SFP i Helsingfors. Styrelsen för 2020–2021 består av ordinarie ledamöter: Ahlblad Linda, Ahonen Päivikki, Aminoff Johan, Hertzberg Veronica, Hindsberg Charlie, Horsma Joakim, Karlsson Weckman Gunilla, Lindberg Anna, Rönnberg Niklas och Toyoda Karin med ersättare Hackman Peter, Hertzberg Tyko, Ismark Runa, Puurtinen Esa, Råman Marit och Wiik Mimi.

 

Sittande kretsordförande Cecilia Ehrnrooth med vice ordföranden Ann-Louise Laaksonen och Pault Taimitarha omvaldes under mötet. 

 

Henriksson: SFP vill stärka framtidstron och se fler sysselsättningsförslag!

Coronapandemin har satt och sätter fortsättningsvis djupa spår i Finlands ekonomi. Trots detta behöver Finland göra sitt yttersta för att vinna kampen mot epidemin.

Läs föregående artikel

SDP:s beslut lägger krokben för Österbotten

SDPs partidagsbeslut idag om att partiet ska börja jobba för att förbjuda pälsdjursnäringen är ett hårt slag mot hela Österbotten. Det slår SFP:s riksdagsledamöter Anders Norrback, Mikko Ollikainen och Joakim Strand fast.

Läs följande artikel