SFP delar kommundirektörernas oro för vårdreformen

Det finns risk för att skattebetalarnas egendom säljs ut, då förlorar samhället möjligheten att styra utbudet av vård.

Svenska Yle rapporterade på torsdagen att kommundirektörerna i svensk- och tvåspråkiga kommuner oroar sig för vad vårdreformen kommer att innebära för respektive kommun. SFP:s partistyrelse diskuterade frågan vid sitt möte på torsdagsmorgonen.

− Svenska folkpartiet har tagit del av kommundirektörernas oro för vårdreformen och vi delar deras oro, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Det är bland annat oklart vad som kommer att ske med de fastigheter som har använts för vården.

− Det finns risk för att skattebetalarnas egendom säljs ut, då förlorar samhället möjligheten att styra utbudet av vård. Det inflytandet övergår till den privata vårdsektorn, konstaterar partistyrelsen.

− SFP välkomnar valfrihet i vården, men det behöver ske på ett behärskat sätt.

Kommundirektörernas kraftiga signal om att den egna kommunens röst inte kommer att höras i landskapen, är förståelig, alldeles särskilt då det gäller landskapet Nyland, noterar partistyrelsen. Vi står inför ett enormt demokratiunderskott i landets största landskap med 1,6 miljoner invånare.

Partiordförande Henriksson betonar att den stora vårdreformen inte kan jäktas igenom.

− En så här stor reform måste få den tid den behöver i riksdagen. För patienterna är det viktigare att vårdreformen görs ordentligt än att man upprätthåller regeringspartiernas prestige. Det måste finnas beredskap att skjuta fram landskapsvalet från oktober till april nästa år i samband med riksdagsvalet om riksdagsbehandlingen det kräver, säger Henriksson.

Mia Heijnsbroek-Wirén vill fortsätta att leda SFP i Nyland

Nu gäller det att vaska fram de bästa kandidaterna i landskapsvalet som kan arbeta för en god vård på svenska i Nyland, säger Heijnsbroek-Wirén.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: Cecilia Ehrnrooth ställer upp för omval

Nuvarande kretsordförande i Helsingfors Cecilia Ehrnrooth ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Hon har lett Helsingfors krets sedan 2016.

Läs följande artikel