Blomqvist och Adlercreutz bestörta över ministerns beslut att dra in Y-tågen

Trafik- och kommunikationsministeriet och VR meddelade på tisdagen att Y-tågen mellan Karis och Helsingfors dras in. Det innebär att bland annat Ingå och Sjundeå blir helt utan tågtrafik.

Trafik- och kommunikationsministeriet och VR meddelade på tisdagen att Y-tågen mellan Karis och Helsingfors dras in. Det innebär att bland annat Ingå och Sjundeå blir helt utan tågtrafik. SFP:s riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist är ytterst besvikna över ministeriets och VR:s beslut.

– Det är ett mycket kortsiktigt beslut som verkar vara fattat endast ur ett snävt ekonomiskt perspektiv. Västnyland kan lätta på huvudstadsregionens tillväxttryck och kommunerna har länge uppmanats att bygga kring kustbanan. Då måste staten också förbinda sig till att underhålla och utveckla trafiken på den. Regionutveckling och trafikpolitik kräver långsiktighet och deras vara eller icke vara kan inte skifta från en regeringsperiod till en annan, säger Blomqvist.

– VR kommer inte att bli mer konkurrenskraftigt genom att skära ner och dra in stationer. Varje dag åker i medeltal 265 personer med Y-tåget från Sjundeå, vilket är mer än dubbelt fler än från någon annan av de stationer där trafiken upphör, säger Adlercreutz. Blomqvist framhåller att de västnyländska kommunerna har för ett par veckor sedan fått ett löfte om en träff med minister Berner för att diskutera Y-tågstrafiken. Han tycker att det är mycket förvånande att ministern valt att fatta detta beslut före diskussionen med regionens representanter.

– I praktiken innebär detta beslut bara att man flyttar pengar från en ficka till en annan. Ersättande alternativ kollektivtrafik måste ändå hittas, säger Adlercreutz.

Han betonar även att fungerande kollektivtrafik är även viktigt ur en miljösynvinkel och ett villkor för att Västnyland skall kunna utvecklas som en del av huvudstadsregionen.

SFP: Förhandlingarna borde ledas av en kvinna

Sipilä borde kalla in en utomstående kraft för att lösa konfrontationerna på arbetsmarknaden

Läs föregående artikel

Det spårar ur, VR!

Försämringen av tågförbindelserna i Österbotten är ett dråpslag mot statens strategi, som hittills har gått ut på att vara en seriös och miljövänlig konkurrent till flyget.

Läs följande artikel