SFP i Åbos fullmäktigegrupp stöder stadsstyrelsens beslut gällande uppvärmningen av Salutorgets ytbeläggning

Ett flertal partier är emot stadsstyrelsen beslut (13.1) beträffande uppvärmningen av Salutorgets ytbeläggning, där tanken är att den samlade solenergin ska användas för att hålla torgets yta torr och på så sätt förhindra halka under vintertid. Politiker har nu krävt att ärendet förs till ny behandling i stadsfullmäktige.

SFP:s fullmäktigegrupp instämmer med de argument som förts fram vad gäller oron över att stadens ekonomiska skyldigheter skulle öka. Däremot anser gruppen att det är osakligt av stadens politiker att mellan raderna insignera och beskylla stadens tjänstemän om att förhala processer eller göra tjänstefel. Detta hör inte till en modern verksamhetskultur.

– Processen kring torgparkeringen och bygget har pågått redan tillräckligt länge, vi vill att projektet avslutas enligt tidtabellen, säger fullmäktigeledamot Schauman.

– Vi vill också att staden vågar vara föregångare och agera då det handlar om nya moderna och ekologiska innovationer som att använda solenergi för uppvärmningen, säger fullmäktigeledamot Achrén.

Det finns även de politiker som argumenterar för att återkalla beslutet eftersom man anser att stadsstyrelsens sammansättning inte är demokratisk eller baserad på balansen i fullmäktige.

 Stadsstyrelsens sammansättning fastslogs för snart tre år sedan, argumentet kunde ha lyfts fram då platserna fördelades istället för att nu koppla ihop frustrationen till Salutorgets ytbeläggning eller torgparkeringen överlag, säger gruppordförande Wulff.

Fullmäktigegruppen stöder stadsstyrelsens beslut om uppvärmningen av Salutorgets ytbeläggning.

 Vi kommer inte att ställa oss bland de som kräver en ytterligare behandling av ärendet i fullmäktige, avslutar Wulff.

Nu tar Europa tag i kampen mot hatprat

Under EU:s justitieministermöte i Zagreb i Kroatien i veckan, framhöll samtliga europeiska länder viljan över att tillsammans ta tag i kampen mot hatprat. SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson som förde Finlands talan under mötet, var den som under Finlands EU ordförandeskap tog upp vikten om rättsstatsprincipen och kampen mot hatprat.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland anser att trafiken mellan Korpo – Norrskata – Houtskär bör skötas med två färjor året om

SFP i Egentliga Finland uttrycker sin bestörtning över NTM-centralen i Egentliga Finland och FinFerries förslag att sköta färjtrafiken mellan Korpo – Norrskata – Houtskär med endast en färja under tiden 1.11 2020 – 31.3 2021.

Läs följande artikel