SFP i Helsingfors godkänner inte finansieringsmodellen för SOTE-reformen i sin nuvarande form

Planerna för den omfattande social- och häslovårdsreformen fortskrider och för tillfället är förslaget på utlåtanderunda i städerna och kommunerna.
SFP i Helsingfors fullmäktigegrupp och kretsstyrelse ställer sig mycket kritiska till den finansieringsmodell som presenterats för reformen av social- och hälsovårdsministeriet.

-Det positiva med särlösningen för Helsingfors del väger inte upp det faktum att ekonomin inte går ihop. Förslaget till finansieringsmodellen ser ut att bli förödande för de kommuner som är livskraftiga, växande och som har en hyfsad eller god ekonomi, säger Cecilia Ehrnrooth, kretsordförande och medlem i social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors.

-I praktiken kommer nuvarande modell att resultera i en överföring av skattemedel från huvudstadsområdet till övriga delar av landet. Det här gäller inte bara för Helsingfors utan det påverkar på samma sätt även Mellannyland och Helsingfors universitetssjukhus (HUS). Det är katastrofalt för den här regionen och ohållbart långsiktigt, säger Marcus Rantala, stadsstyrelsemedlemmen i Helsingfors.

-Att skära i finansieringen av Finlands ledande universitetssjukhus, det enda som agerar på bred internationell nivå, skulle i sista hand drabba de patienter som behöver den mest krävande vården i landet, säger fullmäktigegruppens ordförande och styrelsemedlemmen  i HUS Björn Månsson.

-För Helsingfors skulle det här innebära i värsta fall en nedskärning med 10 % i Helsingfors hälsovårdskostnader. Att Helsingfors under pågående pandemi skall skära ned på sina hälsovårdstjänster är fullständigt ohållbart, avslutar riksdagsledamot Eva Biaudet.

 

Wickström: Stormarna påminner oss om klimatförändringen

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström ser positivt på det att regeringen valt att i samband med budgetrian komma med flera åtgärder för att stävja klimatförändringen. Enligt Wickström är klimatfrågan viktig för SFP och därmed är partiet även mån om att klimatförändringen bekämpas även politiskt.

Läs föregående artikel

Torvalds: EU måste prioritera forskningen högre i nästa års budget

EU:s kommande budget för 2021 får inte försumma den europeiska forskningen. – Forskningsanslagen behövs både för vår gröna omställning och för Europas konkurrenskraft, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs följande artikel