Wickström: Stormarna påminner oss om klimatförändringen

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström ser positivt på det att regeringen valt att i samband med budgetrian komma med flera åtgärder för att stävja klimatförändringen. Enligt Wickström är klimatfrågan viktig för SFP och därmed är partiet även mån om att klimatförändringen bekämpas även politiskt.

-Under den senaste tiden har inte klimatförändringen diskuterats så mycket i allmänheten. Klimatförändringen är fortsättningsvis ett av de största hoten mot vår planet. Det här påminner höststormarna oss om här i Finland, säger Wickström.

Regeringen har som mål att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Han menar att stödjandet av grön omställning är viktigt just nu.

-Det är viktigt att vi nu vågar se på alla strukturer samt verkligen beakta, hur vi kan stävja klimatförändringen. Vi ska se även det här som en möjlighet att påskynda klimatåtgärder samt stödja  hållbar utveckling, säger Wickström.

Wickström ser det som speciellt viktigt att man inom näringslivet sporrar till investeringar som även gynnar arbetet mot klimatförändringen.

-Personligen upplever jag att sänkningen av energiskatten till EU:s miniminivå är en av de viktigaste besluten som regeringen fattat. Det här kommer att öka Finlands positioner på den globala datacentralmarknaden samtidigt som det är viktig då vi vill övergå till mer energieffektiva lösningar, avslutar Wickström. 

Torvalds: Den demokratiska oppositionen i Belarus förtjänar årets Sacharovpris

Den liberala Renew Europe-gruppen nominerar under torsdagen, tillsammans med de två största partigrupperna i Europaparlamentet, den demokratiska oppositionen i Belarus till årets Sacharovpris för tankefrihet. – Den gemensamma nomineringen sänder en stark signal om att EU står enat bakom det belarusiska folket, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors godkänner inte finansieringsmodellen för SOTE-reformen i sin nuvarande form

Planerna för den omfattande social- och häslovårdsreformen fortskrider och för tillfället är förslaget på utlåtanderunda i städerna och kommunerna. SFP i Helsingfors fullmäktigegrupp och kretsstyrelse ställer sig mycket kritiska till den finansieringsmodell som presenterats för reformen av social- och hälsovårdsministeriet.

Läs följande artikel