Biaudet och Borgarsdóttir Sandelin siktar på två mandat i Helsingfors

Senaste riksdagsval var SFP knappa 2000 röster ifrån det andra mandatet.

Riksdagsledamot Eva Biaudet och Svenska folkpartiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande i inkommande riksdagsval och siktar på att SFP i nästa riksdagsval ska ta två mandat i Helsingfors. Senaste riksdagsval var SFP knappa 2000 röster ifrån det andra mandatet.

− Världen känns osäkrare, en generation unga vuxna möter en framtid som för första gången inte lovar ett lättare liv än sina föräldrars. De förtjänar politiker som själva vågar lägga sig i blöt för att försvara mänskliga värderingar och lotsa Finland framåt som en ansvarsfull medlem av EU och hela världen, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

− Politiken måste i större grad präglas av hållbarhet, långsiktighet och nytänkande. Vi måste arbeta mer målmedvetet för att få fler in på arbetsmarknaden. Det stöder människors delaktighet i samhället och samtidigt den offentliga ekonomin. Vi kan inte heller blunda för att miljö- och klimatpolitiken är den viktigaste för vår framtid, säger vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Både Biaudet och Borgarsdóttir Sandelin betonar att det under nästa regeringsperiod måste göras en familjepolitisk reform som stöder jämställdhet, barnens möjligheter och sysselsättningen. I tillägg till det måste Finland föra en mer ambitiös miljöpolitik och EU-politik, speciellt med fokus på EU-ordförandeskapet.

SFP i Helsingfors: Ompröva vård- och landskapsreformen!

Ingen kan ge svar på hur en fungerande social- och hälsovård, tryggheten i vardagen eller planeringen av markanvändningen sker i fortsättningen.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Bra om behovsprövning av utländsk arbetskraft slopas

Vi släpar kraftigt efter utvecklingen i övriga Europa. Den nuvarande linjen lockar inte hit nya företag och främjar inte heller de inhemska företagens tillväxtförutsättningar eller internationaliseringssträvanden.

Läs följande artikel