SFP i Nyland är bestört över beslutet att stänga Raseborgs dygnet runt jour

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse sammanträdde idag och behandlade Raseborgs sjukhus jours framtid. Tjänsteinnehavarnas förslag om att jouren omvandlas till en akutmottagning med öppettid 8-20 fick majoritetens understöd med minsta möjliga marginal: 9-8. Samlingspartiet, Vänstern och Sannfinländarna motsatte sig längre öppettider. De satte spiken i kistan för jourens fortsättning.

– Det är bedrövligt att följa med nedmonteringen av vården. Jag vet att SFP:s representanter i välfärdsområdesstyrelsen har jobbat hårt för att jouren ska få fortsätta. Det blir allt klarare att SFP är det enda partiet som konsekvent står upp för närservice på svenska, säger Nylands kretsordförande Karin Cederlöf.

Raseborgs dygnet runt jour har haft en avgörande betydelse i tillgången till svensk vård. I västra Nyland är avstånden långa och transportmöjligheterna till exempel till Lojo sjukhus begränsade. Bristen på kollektivtrafik och svårigheter att få tag i en taxi riskerar skapa vårdklyftor, där invånare riskerar att inte få akut vård i tid. Till skillnad från sjukhusen i Lojo och Jorv, där läkare finns på plats dygnet runt, kommer denna närhet i Raseborg saknas när jouren stängs. 

– Stängningen av dygnet runt jouren i Raseborg kommer ha förödande konsekvenser för hela västra Nyland. I regionen finns flera verksamheter som kräver tillgänglig vård, till exempel stora arbetsgivare som dynamitfabriken Forcit, Nylands brigad och Hangö hamn. Även polisen behöver i sitt arbete tillgång till sjukhusets tjänster dygnet runt. Längre avstånd för polispatrullerna innebär i värsta fall en minskad lokal polisnärvaro, säger SFP i Nylands vice ordförande Werner Orre. 

–  Man har inte i beslutet tagit i beaktande att regionens befolkning fördubblas sommartid, konstaterar Orre.

SFP besviket då majoriteten vill minska öppettiden för Raseborgsjouren

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse behandlade idag öppenhållningstiderna för Raseborgs jour. SFP var det enda parti som försvarade att jouren skulle vara öppen 24/7.

Läs föregående artikel

Anton Nilsson: Avsätt EU-pengar till skarvjakt

Skarven orsakar enorma problem runt om i Finland. Döda öar och minskande fiskbestånd följer i skarvens fotspår och nu kräver Anton Nilsson, kandidat i EU-valet, att det tas ett helhetsgrepp kring skarvfrågan i EU.

Läs följande artikel