SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet den 2 april 2023. Under februari månad nominerades Sebastian Ekblom från Borgå, Anders Portinfrån Esbo och Anders Wikström från Sibbo. SFP i Nyland har nu nominerat alla 37 kandidater och har därmed en full lista i riksdagsvalet 2023. 

SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors är nöjd med kandidatuppställningen. 

– Vilken glädje jag känner nu när vi igen nominerat tre fina kandidater! Varje kandidat medför ett bra tillägg till vår helhet och vi kan stolt säga att vi har en bra bredd på vår lista. De kandidater vi nu nominerat är välkomna profiler till kandidatbuketten och jag är så glad att de är med!

Här hittar du en lista över SFP i Nylands riksdagsvalskandidater. 

SFP i Nylands kandidater i riksdagsvalet 2023
Anders Adlercreutz, Kyrkslätt
Otto Andersson, Lovisa
Henrika Backlund, Kyrkslätt
Håkan Blomberg, Esbo
Thomas Blomqvist, Raseborg
Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå
Karin Cederlöf, Esbo
Henrik Dettmann, Grankulla
Sebastian Ekblom, Borgå
Ida Flemmich, Sjundeå
Frida Forsblom-Prittinen, Vanda
Eva-Lena Gästrin, Esbo
Heidi Himmanen, Lojo
Nina af Hällström, Esbo
Laura Johansson, Vanda
Emilie Jäntti, Raseborg
Patrik Karlsson, Vanda
Petra Lind, Askola
Alexandra Lundmark, Raseborg
Mathew Mailaparampil, Esbo
Kasper Nyberg, Sibbo
Mikaela Nylander, Borgå
Anders Portin, Esbo
Fredrik Rantala, Hangö
Kristian Rehnström, Vanda
Micaela Röman, Sibbo 

Heidi Seppälä, Vichtis
Frida Sigfrids, Borgå
Päivi Storgård, Lovisa
Julia Ståhle, Esbo
Emmi Thompson, Esbo
Kjell Törner, Borgå
Fredrik Waselius, Grankulla
Anita Westerholm, Raseborg
Henrik Wickström, Ingå
Anders Wikström, Sibbo
Karl Åberg, Ingå

Invånarna ska garanteras delaktighet inom Varha!

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde lämnade på onsdagens fullmäktigemöte 15.2 in en motion om bristfälliga möteshandlingar inom välfärdsområdet. För tillfället finns möteskallelse på svenska endast till tre möten på Varhas svenskspråkiga hemsidor, dessa är till ett fullmäktigemöte, ett styrelsemöte och Nationalspråksnämndens möte. Detta strider med förvaltningsstadgans § 121 där det står att “Kallelsen ska sändas minst fyra dagar före välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdets webbplats.”.

Läs föregående artikel

Biaudet: Glad för att Finlands och Sveriges Nato-processer fortsätter i takt

Riksdagens utrikesutskott har idag gett sitt betänkande om regeringens proposition om Finlands anslutning till Nato.

Läs följande artikel