Biaudet: Glad för att Finlands och Sveriges Nato-processer fortsätter i takt

Riksdagens utrikesutskott har idag gett sitt betänkande om regeringens proposition om Finlands anslutning till Nato.

– Riksdagens utrikesutskott har nu behandlat vår Natoansökan grundligt i två påföljande processer. Vi har hela vägen haft goda diskussioner, och eftersträvat samförstånd. Utskottet har nu enhälligt slutfört sitt arbete och lämnar ärendet för beslut i riksdagen, säger riksdagsledamot Eva Biaudet

I Finland har riksdagen en särskilt viktig roll för att granska och godkänna internationella avtal.

-Vår starka samstämmighet är en god grund för samarbetet i Nato i framtiden, fortsätter Biaudet. 

– Jag är särskilt glad över våra täta kontakter till utrikesnämnden i Sveriges riksdag och utrikesministern har kunnat bidra positivt till att vi nu fortsätter gå hand i hand i medlemsprocessen. Utskottets arbete har ytterligare stärkt min uppfattning om att det ligger i allas intresse, det vill säga Finlands, Sveriges och Natos, att Finland och Sverige samtidigt blir medlemmar i Nato.

SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet den 2 april 2023. Under februari månad nominerades Sebastian Ekblom från Borgå, Anders Portinfrån Esbo och Anders Wikström från Sibbo. SFP i Nyland har nu nominerat alla 37 kandidater och har därmed en full lista i riksdagsvalet 2023. 

Läs föregående artikel

Trygghet ett av människans viktigaste grundbehov

För SFP är det viktigt att man i Finland ska kunna leva tryggt, fri från rädsla, våld och trakasserier. SFP betonar att hjälpen ska finnas nära då man behöver den. Riksdagsvalskandidat Sari Somppi menar att trygghet kan se olika ut beroende person, men hon vill speciellt lyfta tryggheten kring psykisk ohälsa, sjukvård, boendemiljöer, den äldre befolkningen och polisens arbete.

Läs följande artikel