SFP lämnade in stark kandidatlista i Vanda och Kervo välfärdsområde

Svenska folkpartiet i Nyland lämnade in en stark kandidatlista med 10 namn i Vanda och Kervo välfärdsområde måndagen den 13 december. SFP är i valförbund med Samlingspartiet i välfärdsområdet, där Samlingspartiet ställer upp 76 kandidater och SFP 10 kandidater.

– Vi har alla förutsättningar att göra ett gott val i Vanda och Kervo välfärdsområde. Kandidatbuketten är mångsidig och kampanjen har kommit fint i gång, säger SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors.

– För oss i SFP är det viktigt att du i framtiden ska få vård på ditt eget modersmål, svenska eller finska, och att du ska få hjälp snabbt då när du behöver det. Om du tycker likadant hoppas jag att du röstar på SFP i valet, avslutar Lönnfors.

De nominerade kandidaterna i Vanda och Kervo är:

Carola Bäckström, juris kandidat, överinspektör, Vanda

Ulf Dahlman, företagare, Vanda

Jan-Erik Jeje Eklöf, verksamhetsledare, Vanda

Thomas Elfgren, kriminalöverkommissarie, Vanda

Frida Forsblom-Prittinen, kurator, pol. mag., Vanda

Hanna Holmberg-Soto, ledande socialarbetare, pol. mag., Vanda

Patrik Karlsson, ped. mag., vicerektor, Vanda

Jouko Nieminen, politices magister, Kervo

Jan-Peter Sjöroos, försäljningschef, Kervo

Anna-Stina Suhonen-Malm, Med. Dr., specialläkare, Vanda

 

Tilläggsinformation:
Hanna Lönnfors 050 574 3532

 

Blomqvist nöjd över tilläggspengar till belysning på stamväg 51

Riksdagens finansutskott har idag offentliggjort de ändringar som riksdagen föreslås göra i nästa års statsbudget. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (SFP) gläds speciellt över satsningarna på nyländska vägprojekt samt på tilläggsresurserna för kvinnoorganisationerna, vilka Svenska riksdagsgruppens arbetat hårt för.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi nöjd med viktiga förebyggande åtgärder i nästa års budget

I en tid av ekonomisk tillväxt är det rätt att vidta åtgärder för att ytterligare stärka ekonomin och höja sysselsättningsgraden, underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) i sitt gruppanförande i riksdagens responsdebatt om budgeten för 2022.

Läs följande artikel