SFP mäter regeringens förtroende

Svenska riksdagsgruppen föreslår misstroende för regeringen i andra behandlingen av jourreformen som inleds sent på måndag eftermiddag.

– Jourreformen borde inte ha behandlats separat från hela den stora social- och hälsovårdsreformen. Vår bedömning är att jourreformen i sin nuvarande form inte tryggar de språkliga grundrättigheterna i praktiken. Beredningen har dessutom varit bristfällig och delvis vilseledande. Sista droppen var att regeringsfronten sade nej till att grundlagsutskottet i slutskedet skulle granska reformförslagets grundlagsenlighet, motiverar SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson misstroendeklämmen.

Eftersom riksdagen förväntas godkänna regeringens jourreform, föreslår Svenska riksdagsgruppen att ett uttalande fogas till beslutet. I uttalandet yrkar man på att regeringen utan dröjsmål, dock senast den 1 juni 2017, utarbetar en handlingsplan för hur den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter i praktiken tryggas i jourreformen, särskilt vid Seinäjoki centralsjukhus. Man förutsätter att de språkliga rättigheterna tryggas genom hela vårdkedjan.

– Regeringspartierna har nu en chans att ställa sig bakom detta uttalande och visa att de menar allvar med att vården på två språk ska tryggas i Seinäjoki som får fulljouransvaret, säger gruppordförande Stefan Wallin.

Riksdagen röstar om klämmarna på tisdag.

Henriksson fördömer okynnessamtalen

Trots att regeringen inte valt att ge Vasa Centralsjukhus fulljourssjukhus är det inte acceptabelt att äventyra patientsäkerheten vid andra sjukhus.

Läs föregående artikel

Planerna på en båtskatt borde skjutas i sank

Skatten riskerar att minska på skärgårdsturismen och efterfrågan på finskbyggda småbåtar. På så vis riskerar skatten att bli direkt kontraproduktiv och skadlig för ekonomin.

Läs följande artikel