Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Österbottens välfärdsområde samlades till sitt första möte

Svenska folkpartiets nyvalda ledamöter i Österbottens välfärdsområdes fullmäktige samlades till sitt första möte på måndag kväll. Gruppen valde Patrick Ragnäs till tillfällig gruppordförande under de politiska platsförhandlingarna. Till tillfälliga viceordföranden valdes Maria Palm och Johan Kullas.

– SFP-gruppen vill bygga upp det nya välfärdsområdet genom samarbete och vi hoppas kunna föra konstruktiva förhandlingar med de andra fullmäktigegrupperna. Som största parti behöver man komma ihåg att också de andra, mindre grupperingarna kommer tills tals, säger Patrick Ragnäs, gruppens tillfälliga ordförande.

Gruppen gick igenom hur förhandlingsprocessen och tidtabellen ser ut inför de politiska platsförhandlingarna. Till näst följer diskussion om hur presidieposterna ska fördela sig med de andra partierna. Även internt förs förhandlingar och diskussioner om vem som ska sitta med i de olika organen och vem som får ledande poster i välfärdsområdet. 

Gruppen visade enhälligt stöd för att Marina Kinnunen ska fortsätta som direktör för välfärdsområdet och vill utreda om det är juridiskt möjligt att kalla henne till direktör utan att behöva lediganslå tjänsten.

 

SFP nöjd över förhandlingsresultatet mellan partierna i Västra Nyland

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde är glad över resultatet i förhandlingarna om de politiska förtroendemannaposterna. På basis av förhandlingarna kommer SFP att få tre platser i styrelsen varav den ena är andra viceordförandeskapet. Därtill får partiet ordförandeskapet i nationalspråksnämnden. SFP är representerad i alla nämnder och sektioner. Från SFP:s sida förhandlade tf verksamhetsledare Jenny Vilén och tillfälliga gruppordförande Henrik Wickström.

Läs föregående artikel

Adlercreutz fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz från Kyrkslätt har återvalts till gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen. Riksdagsgruppen hade sitt konstituerande möte idag efter att riksdagen inledde det nya riksmötet, det sista för denna regeringsperiod.

Läs följande artikel