SFP tar plats i stadsmiljönämnden i Helsingfors

Förhandlingarna om förtroendemannaposterna i Helsingfors är avslutade och Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har godkänt förhandlingsresultatet.

SFP kommer att ta plats i stadsstyrelsen, stadsmiljönämnden, nämnden för fostran- och utbildning, social- och hälsovårdsnämnden samt revisionsnämnden. SFP leder också den svenskspråkiga sektionen för fostran- och utbildning och stadens tvåspråkighetskommitté. Kultur och fritidssektorns verksamhetsområde bevakas genom positioner i kultur- och ungdomssektionerna.  

– För SFP är förhandlingsresultatet en framgång och vårt goda val i Helsingfors avspeglar sig i slutresultatet. SFP tar äntligen plats i den tunga och inflytelsefulla stadsmiljönämnden, en plats vi eftersträvat länge, konstaterar SFP:s förhandlare fullmäktigeledamöterna Eva Biaudet och Marcus Rantala

– SFP behöll också sin plats i stadsstyrelsen, i nämnden för fostran- och utbildning och social- och hälsovårdsnämnden. Alla är tunga och viktiga positioner i utvecklandet av Helsingfors. Vi är också mycket nöjda över att SFP fortsätter att svinga klubban i den svenska sektionen, säger Biaudet och Rantala.

– Förhandlingarna fördes i positiv anda där partiernas valresultat var avgörande för platsfördelningen. Det påminner oss igen hur viktiga alla röster är. SFP:s fem starka mandat gav i detta fall maximal utdelning och vi går stärkta in i den nya mandatperioden, konstaterar Biaudet och Rantala.

Utöver stadsstyrelsen, sektornämnderna och sektionerna fördelades en räcka av uppdrag i hela stadens koncern där också SFP har representation.

SFP:s fullmäktigegrupp sammanträder senare i juni för att fördela förtroendemannaplatserna och konstituera sig. Det nya stadsfullmäktige inleder sitt arbete den 2 augusti 2021 då de centrala uppdragen fastställs formellt. 

Harms-Aalto: Nybygge för Kottby lågstadieskola och daghemmet Elka

Barn har rätt till trygga och friska skol- och daghemsbyggnader med trivsamma och engagerande miljöer för inlärning. Utbildningsnämnden har godkänt utlåtandet från stadsmiljönämnden om projektplanen för Kottby Lågstadieskola. SFP i Helsingfors långvariga arbete når resultat och Kottby lågstadieskola och daghemmet Elka får nu nya utrymmen genom nybyggen.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Vårdreformen godkändes!

Riksdagen har idag godkänt förslaget till reform av social- och hälsovården. Vårdreformen godkändes med siffrorna 105-77. Syftet med reformen är att minska skillnaderna i välfärd och hälsa, trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsovårdstjänster och tjänster inom räddningsväsendet för alla finländare. Dessutom vill vi förbättra säkerheten, tillgången och tillgängligheten till servicen, tillgången på yrkeskunnig arbetskraft samt svara på de utmaningar som förändringar i samhället för med sig och dämpa kostnadsökningen. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd över resultatet.

Läs följande artikel