SFP tar plats i Mellersta Österbottens välfärdsområde

Svenska Folkpartiet gjorde ett exceptionellt bra välfärdsområdesval i Mellersta Österbotten. Tack vare valförbundet med Samlingspartiet lyckades man få fem mandat i fullmäktige. Förhandlingarna partierna emellan gav även välkommet resultat då sfp besätter en plats i styrelsen, samt får ordförandeposten i nationalspråknämnden och en plats i välfärds- och framtidsnämnden.

Margita Lukkarinen föreslås till styrelsen och Marlén Timonen till nationalspråknämnden, där hon också föreslås bli ordförande. Magnus Björkgren blir medlem i välfärds- och framtidsnämnden. Hans Snellman blir ersättare i styrelsen samt nationalspråknämnden.

Sfp:s fullmäktigegrupp har valt Mats Brandt till gruppordförande

Förhandlingarna var dock inte helt okomplicerade för SFP. Valförbundet med samlingspartiet godkändes inte som grund för platsfördelningen av de övriga partierna.

Resultatet av förhandlingarna för SFP blev tre ordinarie platser och två ersättarplatser. Vilket inte riktigt motsvarar det goda valresultatet och inte den utdelning som vi anser vara berättigade till.

SFP-gruppen konstaterar att man kommer att anstränga sig för att integreras i det politiska samarbetet.

– Vi tar ton, vi har möjlighet att påverka och vi kommer att kämpa för de värden vi och vårt parti står för i de organ där vi är representerade inom välfärdsområdet. Inte minst för att trygga fungerande vårdkedjor för de svenskspråkiga i välfärdsområdet.

SFP har fördelat sina poster i Österbottens välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Österbottens välfärdsområde samlades till gruppmöte på torsdag kväll. På mötet fördelades SFP:s förtroendemannaposter i styrelser, nämnder och sektioner.

Läs föregående artikel

SFP:s fördelning av uppdrag i Östra Nylands välfärdsområde klara

Onsdagen den 23 februari samlades SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde till gruppmöte och godkände platsfördelningen av gruppens förtroendeposter. I fördelningen har man tagit i beaktande könsbalansen, personligt röstetal och regional representation. Dessutom valde gruppen Otto Andersson (Lovisa) som gruppordförande, Elin Blomqvist-Valtonen (Borgå) som första vice ordförande och Christoffer Hällfors (Sibbo) som andra vice ordförande för gruppen.

Läs följande artikel