SFP:s vice ordförande Henrik Wickström bekantar sig med Gränsbevakningens verksamhet vid Finlands och Rysslands gräns

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström deltar i en delegation av riksdagsledamöter som bekantar sig med Gränsbevakningens verksamhet vid Finlands och Rysslands gräns. Wickström besökte Immola gränsbevakningsstation för att ta del av gränsstationernas verksamhet.

Världsläget har förändrats markant efter att Ryssland inledde sitt fruktansvärda anfallskrig mot Ukraina. Även Ryssland har reagerat mot Finland genom hyrbridattacker i form av instrumentaliserad invandring. Finlands gräns mot Ryssland har varit stängd en längre tid på grund av detta.

– Under vårt besök har vi möjligheten som politiker att få en bättre bild över situationen vilket är bra. Vi måste ta hand om vår inre säkerhet utan att glömma våra internationella förpliktelser, konstaterar Wickström.

 Besöket pågår idag och imorgon (5-6.3).

Torvalds: Överenskommelse om förpackningsavfallsförordningen!

Europaparlamentet och Europeiska rådet enades på måndagen om nya regler för förpackningar och förpackningsavfall. För första gången någonsin, lägger EU ett tvång på medlemsländerna att minska förpackningsavfallsmängderna, med minst 5% till år 2030, 10% till år 2035 och 15% till år 2040. Även moderata målsättningar för återanvändbara kärl införs. Idag genererar varje europeisk medborgare i medeltal 190 kg förpackningsavfall per år.

Läs föregående artikel

Henriksson på internationella kvinnodagen: Finland behöver slå vakt om förlossningssjukhusen!

Idag uppmärksammas internationella kvinnodagen. Trots att Finland ofta leder internationella jämförelser återstår det ännu mycket arbete förrän kvinnor och män är jämställda. SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson understryker att kvinnohälsa och jämlik förlossningsvård också handlar om jämställdhet.

Läs följande artikel