Skördeskadorna kräver extraordinära åtgärder

På grund av det kalla och regniga vädret blir den finländska skörden mycket sämre än förväntat. Skördeskadorna beräknas redan nu till minst 150-200 miljoner euro och detta medför stora ekonomiska förluster för de finländska jordbrukarna.

Riksdagsledamot Mats Nylund och europaparlamentariker Nils Torvalds är oroade över situationen och uppmanar regeringen att vidta extraordinära åtgärder för att förbättra jordbrukarnas ekonomiska situation.

– Jordbrukarna kämpar för sin överlevnad efter flera ekonomiskt svåra år. Den besvärliga hösten och en skörd som riskerar att bli kvar på åkern kräver att Finlands regering har beredskap att agera snabbt och kraftfullt, säger Nylund.

EU:s jordbruksministrar samlas till ministerrådsmöte i Luxemburg nästa måndag.

– Vi förutsätter att jord- och skogsbruksminister Leppä för fram den exceptionella situationen i Finland på mötet och kräver att EU bidrar till att hjälpa oss ur krisen, säger Torvalds.

– För att Finland också i framtiden ska ha inhemsk matproduktion, måste vi förbättra jordbrukets lönsamhet. Detta gör vi bland annat genom att stärka jordbrukarens ställning i livsmedelskedjan, säger Nylund och Torvalds.

Henriksson lobbar för finländska studerandes möjligheter i Sverige

Sedan förra våren har det blivit svårare för finländare att bli antagna till universitet och högskolor i Sverige. Det är på grund av att Universitets- och högskolerådet gjort ändringar i hur finländska och svenska betyg jämförs.

Läs föregående artikel

Torvalds: Säkerhetspolitiska läget förutsätter NATO-medlemskap

Enligt presidentkandidat Nils Torvalds sker det nu stora förändringar i Finlands och Europas säkerhetspolitiska omgivning. Han menar att den gamla diskussionen i termer av ett ja eller nej till NATO nu är ganska förlegad.

Läs följande artikel