Torvalds: Säkerhetspolitiska läget förutsätter NATO-medlemskap

Enligt presidentkandidat Nils Torvalds sker det nu stora förändringar i Finlands och Europas säkerhetspolitiska omgivning. Han menar att den gamla diskussionen i termer av ett ja eller nej till NATO nu är ganska förlegad.

– Ryssland kommer under det närmaste decenniet att förändras på nytt. Hur den förändringen sker är ingalunda likgiltigt för Finland eller för Europa. Förenta staternas auktoritet undergrävs för tillfället nästan systematiskt av en oberäknelig president. Den instabiliteten är förhoppningsvis ett övergående skede, men på lite längre sikt ger det en signal om att Förenta staterna har stora utmaningar i sin hemmapolitik, säger Torvalds.

Också Europa står därför inför utmaningar som kräver mera förutseende än vad som har krävts av oss under de senaste decennierna.

– En tydlig signal kommer från det svenska Centerpartiet, som på sin partistämma avskaffade bindningen kring att Sverige och Finland ”hand i hand” skulle gå in i NATO eller ”hand i hand” stanna utanför. Vi måste alltså fatta våra beslut på egen hand. – Den säkerhetspolitiska framtid Finland nu ser framför sig innefattar beslut om hur EU:s säkerhetspolitik jämkas samman med NATO. Det innebär en aktiv roll i EU:s säkerhetspolitiska framtidsdiskussion och ett NATO-medlemskap i ett NATO, som med säkerhet kommer att se lite annorlunda ut än idag.

Torvalds diskuterar säkerhetspolitik med sina motkandidater på Nya Utrikespolitiska Samfundets presidentvalsdebatt imorgon måndag 9.10 kl. 16.30.

Skördeskadorna kräver extraordinära åtgärder

På grund av det kalla och regniga vädret blir den finländska skörden mycket sämre än förväntat. Skördeskadorna beräknas redan nu till minst 150-200 miljoner euro och detta medför stora ekonomiska förluster för de finländska jordbrukarna.

Läs föregående artikel

Vad innefattar valfriheten?

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser mer konkreti av det förslag till valfrihet som familje- och omsorgsminister Annika Saarikko presenterade i ett blogginlägg idag.

Läs följande artikel