Solidaritet behövs också för mjölkproducenterna

Nils Torvalds: Europeisk solidaritet behövs också för mjölkproducenterna i Finland och de baltiska staterna

– Efter att EU införde sanktioner mot Ryssland till följd av krisen i Ukraina, har Ryssland svarat med att sätta upp importförbud av vissa jordbruksprodukter från Europa. I Finland påverkar importförbudet främst mejerisektorn. EU har redan stött frukt- och grönsaksodlare som lidit av ryska importförbudet genom EU:s jordbrukskrisfond. Vår mejerisektor har påverkats minst lika mycket och det är därför viktigt att också våra länder längre norrut behandlas lika, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP).

För tillfället är förhandlingar på gång om ett paket med stöd för det direkta ryska förbudet och för de prisreaktioner som uppstått som följd på marknaden. Däribland finns stöd för mjölkproducenterna i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Kommissionen vill se till att stöden riktas möjligast rätt i stödpaketet. Enbart en tredje del av stöden till frukt- och grönsaksodlarna har utnyttjats och därför är det viktigt att de här stöden nu landar rätt, konstaterar Torvalds.

Inom Europaparlamentet verkar det finnas ett uttalat stöd för mjölkproducenterna i de nordliga medlemsländerna. Det finns ändå några budgetmässiga utmaningar kvar. Fram för allt kan hela jordbrukskrisfonden inte användas upp nu eftersom krisen ser ut att fortsätta och kan eventuellt komma att förvärras. Samtidigt följer jordbruket på EU nivå inte den samma budgetkalendern som resten. Jordbrukssektorns budgetår byts i mitten på oktober, medan EU:s övriga budget följer kalenderåret.

Marcus Rantala: Helsingfors står inför stora utmaningar

Tiderna är tuffa och osäkerheten stor när Helsingfors budget för kommande år har uppgjorts.

Läs föregående artikel

Svenskan ska beaktas bättre vid integration

Möjligheterna för invandrare att integreras på svenska ska förbättras.

Läs följande artikel