Svenskan ska beaktas bättre vid integration

Möjligheterna för invandrare att integreras på svenska ska förbättras.

Möjligheterna för invandrare att integreras på svenska ska förbättras. Det lovar arbetsminister Lauri Ihalainen (SDP) i ett svar på ett skriftligt spörsmål som Christina Gestrin (SFP) ställt i riksdagen. Gestrin ställde frågan vad regeringen kommer att göra för att se till att invandrare får integreras på svenska. Det har framkommit fall där myndigheterna inte har beviljat integrationsstöd till invandare som vill ha svenskspråkig integrationsutbildning, fastän de har laglig rätt till det. I sitt svar på spörsmålet säger Ihalainen att Arbets- och näringsministeriet som bäst uppdaterar tillämpningsinstruktionerna för integrationslagen. Där kommer man att förtydliga både den finska och svenska språkutbildningens roll. Arbets- och näringsbyråerna ska beakta skrivningarna i nationalspråksstrategin. I strategin förutsätts att invandrare ska bli informerade på vardera nationalspråken. TE-byråerna ska också ge information om den svenskspråkiga arbetsmarknaden.

– Jag är glad att minister Ihalainen tar tag i saken. I hans svar kommer det klart fram att man på ministeriet har registrerat problemet och att man nu går in för korrigering, säger riksdagsledamot Gestrin. Ihalainen konstaterar att svenskspråkig integrationsutbildning har erbjudits främst i Österbotten. Han bedömer att behovet av integration på svenska kommer att växa särskilt i huvudstadsregionen där antalet invandrare ökar snabbast.

Solidaritet behövs också för mjölkproducenterna

Nils Torvalds: Europeisk solidaritet behövs också för mjölkproducenterna i Finland och de baltiska staterna

Läs föregående artikel

Trygga köpkraften och sporra företagen

Vi kan inte fortsätta balansera ekonomin genom att höja totalskattegraden – det verkar hämmande på tillväxten och sysselsättningen.

Läs följande artikel