Statsministern bör tydligt ta avstånd från gatupatrullerna

Carl Haglund och Ville Niinistö: Regeringen måste visa ledarskap. Statsministern bör tydligt ta avstånd från gatupatrullerna

SFP:s partiordförande Carl Haglund och De Grönas partiordförande Ville Niinistö vill tillsammans framhäva att den offentliga makten i en civiliserad rättsstat ansvarar för medborgarnas säkerhet. Regeringen måste visa att i Finland ansvarar polisen för säkerheten, och att diskriminerande gatugäng inte accepteras.

Nu har uttalandena från statsminister Sipilä, justitieminister Lindström och inrikesminister Orpo inte varit i linje. Regeringens otydliga linje ger utrymme för rasism och för ökad extremhögerverksamhet i Finland. Det hotar leda till ökade motsättningar mellan befolkningsgrupperna i Finland, och äventyrar den allmänna säkerheten.

– Vi förväntar oss ett entydigt ställningstagande av statsministern, där han tydligt tar avstånd från de rasistiska gatupatrullerna. Regeringen måste försvara medborgarnas säkerhet och människornas jämställdhet inför lagen, samt visa att den offentliga makten binder sig till att upprätthålla ordning överallt i Finland, säger Haglund och Niinistö.

Gatupatrullering av dessa gäng är en helt annan sak än det ungdomsarbete och föräldraengagemang som traditionellt strävat efter en tryggare vardag i gatubilden på kvällar och veckoslut. Gatupatrullering som riktar sig mot vissa befolkningsgrupper äventyrar säkerheten och ökar spänningar. Det kan leda till ökat våld. Många människor är allvarligt oroliga. Regeringens gemensamma ledarskap är speciellt viktigt.

– Statsminister Sipiläs uttalande från igår undvek frågan om rasistiska gatupatruller. Till exempel Soldiers of Odin-organisationen som bygger sin verksamhet på öppet rasistiska målsättningar är inte neutral samhällsbevakning. Många människor är oroliga för sin egen säkerhet, om denna sortens gängpatrullering ökar. Statsministern kan inte likställa människors frivilligverksamhet och gatupatrullering med rasistiska motiv. Det ger en bild av att statsministern inte har koll på läget, konstaterar Haglund och Niinistö.

Regeringen måste konsekvent försvara rättsstaten, demokratin och mänskliga rättigheter. Det är inte gott ledarskap att avstå från sitt ansvar i en situation som denna.

Haglund och Nylander: Regeringen bör ta tydligt ställning till gatupatruller

Carl Haglund och riksdagsledamot Mikaela Nylander frågar regeringen i ett skriftligt spörsmål vilken dess ställning till gatupatrullsverksamheten är, och vilka åtgärder tänker vidta gällande gatupatruller.

Läs föregående artikel

Det är EU:s skyldighet att reagera på Polen

Riksdagsledamot Mats Löfström påminner utrikesminister Soini om att EU:s medlemskriterier gäller också efter att ett land har blivit medlem.

Läs följande artikel