Det är EU:s skyldighet att reagera på Polen

Riksdagsledamot Mats Löfström påminner utrikesminister Soini om att EU:s medlemskriterier gäller också efter att ett land har blivit medlem.

Utrikesminister Timo Soini ifrågasätter EU-kommissionens beslut att reagera på Polens inskränkning i rättstaten och medias frihet.

– Att reagera på händelserna i Polen, där rättstaten nu nagelfars, är inte bara en möjlighet, det är en skyldighet. Vi talar om grundläggande rättigheter som domstolsväsendets oavhängighet och pressfriheten som nu inskränks av regeringen i Polen. EU och omvärlden kan inte vara statister då sådant sker eftersom vi i Europas historia har sett vad det kan leda till, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Varje EU-land måste uppfylla Köpenhamnskriterierna för att kunna bli medlem av EU. Det första av de tre kriterierna är att landet måste ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter.

– EU:s medlemskriterier måste gälla också efter att länder har blivit EU-medlemmar, annars är ju kriterierna helt meningslösa. EU-kommissionen har i egenskap av sin roll som beskyddare av EU:s grundfördrag en skyldighet att ingripa i frågan. Kommissionen borde ha gjort det också med Ungern och bör med samma motivering som för Polen också granska Ungern, säger Löfström.

SFP:s och Svenska riksdagsgruppens internationella utskott träffade igår nuvarande EU-ordförandelandet Hollands ambassadör i Finland där bland annat situationen i Polen diskuterades.

Statsministern bör tydligt ta avstånd från gatupatrullerna

Carl Haglund och Ville Niinistö: Regeringen måste visa ledarskap. Statsministern bör tydligt ta avstånd från gatupatrullerna

Läs föregående artikel

Adlercreutz och Biaudet: Dags att sluta fiska efter politiska poäng

I ljuset av de senaste dagarna nyheter är det klart att alla ministrar inte insett sitt ansvar och sin position.

Läs följande artikel