Henriksson: Fler tåg behöver stanna i Bennäs

Anna-Maja Henriksson

VR:s verkställande direktör Rolf Jansson besökte Jakobstad på inbjudan av SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. Under besöket diskuterades tågtrafiken i Jakobstadsregionen samt antalet tågturer från Bennäs station.

– Vi är tacksamma över att Rolf Jansson varit lyhörd i dag. Ett utökat antal tågturer som stannar vid Bennäs gynnar bland annat studerande vid utbildningsanordningar i andra delar av landet, beväringar som åker till och från exempelvis Dragsvik och, sist men inte minst, regionens livskraftiga näringsliv. Hela regionen gynnas av smidiga förbindelser, säger Henriksson.

Regeringen har nu gått in för att göra Finland koldioxidneutralt år 2035 och vill därför också satsa på rälstrafiken. Det är därför inte endast en förbindelsefråga, utan också en miljöfråga.

– Sen finns förstås frågan om dubbla spår. Skulle man börja bygga idag skulle man absolut satsa på att göra dubbla spår. Det är en fråga som vi bör jobba för i framtiden. Hela stambanan är oerhört viktigt för landets livskraft.

VD Jansson berättade också under dagen att VR nu ändrat sitt online-system så, att tåg går att boka från Jakobstad till Helsingfors.

– Detta är en välkommen förbättring. Jag har redan länge talat för ett namnbyte av stationen. Alla vet ju inte att den station som betjänar hela Jakobstadsregionen med 50 000 invånare heter just Bennäs, säger Henriksson.

– Man ska inte behöva åka norrut med bil till Karleby  för att stiga på tåget söderut. Det är oekonomiskt och därtill inte miljövänligt. Målet bör vara att ett eftermiddagståg  igen stannar i Bennäs. Nu finns inga avgångar mellan klockan 13.00 och klockan 18.30. Så kan det rimligtvis inte fortsätta. Det budskapet har vi också entydigt nu gett VD Rolf Jansson, säger Henriksson.

Mikaela Nylander har valts till ordförande för Kulturfonden

Nylander valdes till posten under Svenska folkpartiets partistyrelsemöte den 6 februari. Sittande ordförande Stefan Wallin fortsätter fram till den 1 augusti, då Nylander tar över.

Läs föregående artikel

Strand: Omänskliga betalningsanmärkningar bör raderas

Under onsdagen diskuterar riksdagen överskuldsättningen i en aktualitetsdebatt.

Läs följande artikel