Politik A-Ö: Konsumentskydd

Konsumentkraften är en underutnyttjad resurs i Finland. Konsumentskyddet i de nordiska länderna har traditionellt varit välutvecklat. Vi har en lagstiftning som garanterar produkternas säkerhet och myndigheterna har möjligheter att ingripa mot vilseledande reklam. En fungerande marknadsekonomi är i både konsumentens och företagarens intresse. En starkt koncentrerad marknad är till nackdel för såväl konsumenten som de mindre företagen.

Annica Tallqvist

Ledningens assistent

Kontakt »

Partidagen 2011 i Esbo

Motion 7 – Inför spellicenser i Finland!

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för: att utreda hur avkastningen från spelverksamhet på bästa sätt kan användas för att