Strand: Stimulanspaketet ger Finland nya möjligheter

För Finland och hela Europa är det livsviktigt att vi får ekonomin på fötter igen. Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i interpellationsdebatten om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket på tisdagen.

– Återhämtningspaketet är en väg ut från den onda spiral som coronavirusepidemin har förorsakat. Paketet ska ge ny tillväxt och nya jobb, men också stärka förtroendet för Europas ekonomi, säger Strand.

I sitt gruppanförande betonade Strand att den hårda konkurrensen mellan länderna, såväl globalt som inom Europa, inte har berörts tillräckligt.

– Särskilt inom globala koncerner pågår en ständig kamp om man ska etablera forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i till exempel Finland, Italien, USA eller i Kina. För Finland är det särskilt viktigt att vi för en sådan näringspolitik som tryggar verksamhetsförutsättningarna för globala koncerners aktiviteter i Finland, påpekar Strand.

– Bland annat har ekonomi- och framtidsutskottet i olika sammanhang poängterat att Finland målmedvetet bör eftersträva en ledande roll i arbetet för en hållbar framtid genom att särskilt inom energi- och miljöteknik utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå, avslutar Strand.

 

SFP i valförbund med Samlingspartiet i Sastamala

SFP:s Samkrets r.f. undertecknade på lördagen 13.2 ett kontrakt om valförbund med Samlingspartiet i Sastamala, som är i kraft tillsvidare. SFP ställer i Sastamala upp en kandidat och bildar valförbund med Samlingspartiet. i enlighet med valresultatet bildar SFP och Samlingspartiet en gemensam fullmäktigegrupp.

Läs föregående artikel

JA, vi behöver flera kvinnor i beslutsfattandet!

Jämlikhet och jämställdhet är oerhört viktigt i samhällsutvecklingen. I beslutsfattandet ska hänsyn tas till en mångfald av perspektiv och därför bör kommunfullmäktige representera alla kommunens invånare. Idag är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor underrepresenterade. Endast 39 procent av ledamöterna i Finlands fullmäktigesalar är kvinnor, och av styrelse- och nämndordförandena utgör kvinnorna ca 30 procent.

Läs följande artikel