Suomen kielen asemaa vahvistettava Pohjoismaiden neuvostossa

Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström skulle det vara ytterst beklagligt ifall det skapades en bild av att Åland skulle motsätta sig en starkare ställning för finska språket i Nordiska Rådet.

– Jag har själv ingen roll i Nordiska rådet och har inte varit informerad om detta. Som Ålands riksdagsledamot vill jag ändå betona att jag inte förstår beslutet och att jag tar avstånd från det. För mig är det självklart att finska språkets ställning stärks i Nordiska rådet och jag står helt bakom den finländska delegationens linje, säger Löfström.

– Jag vill också understryka att det här inte är något åländskt beslut och att jag därför hoppas att det här inte ska påverka bilden av Åland i riket.

Torvalds: Vihreät uhkaavat Suomen merenkulkua

De Grönas partiordförande Touko Aalto presenterade igår sitt förslag att skära omkring 800 miljoner i företagsstöd. Däribland stöden för sjöfarten. Aalto menar att färjorna endast bidrar till det så kallade ”spritrallyt”.

Läs föregående artikel

Kommunerna bär de ekonomiska riskerna

Landskapsreformen och den medföljande social- och hälsovårdsreformen är ännu helt öppen. Det skapar osäkerhet i kommunerna. Det är svårt för kommunerna att planera ekonomin på lång sikt, vilket också hindrar investeringar.

Läs följande artikel