Torvalds: Vihreät uhkaavat Suomen merenkulkua

De Grönas partiordförande Touko Aalto presenterade igår sitt förslag att skära omkring 800 miljoner i företagsstöd. Däribland stöden för sjöfarten. Aalto menar att färjorna endast bidrar till det så kallade ”spritrallyt”.

– De Grönas populistiska förslag om att försämra sjöfartens villkor hotar den finländska sjöfartens framtid. Ur ett finländskt perspektiv är det viktigt att vi kan konkurrera med våra närmaste grannar på samma villkor, säger SFP:s europaparlamentariker och presidentkandidat Nils Torvalds.

– Tröskeln till att flagga ut ett fartyg är låg ifall grannlandet har klart bättre villkor än Finland. Det är såväl missvisande som populistiskt att jämställa sjöfartsstödet med andra företagsstöd, eftersom sjöfartsstödet handlar om att återbörda arbetsgivarkostnader så att Finland kommer på samma startlinje som exempelvis Sverige.

– Det är ingen nettoinbesparing för Finland om de finländska fartygen, som en följd av De Grönas politik, börjar segla under utländsk flagg. De finländska arbetsplatserna är alltför viktiga för att göra dem till offer på populismens altare.

Torvalds fiskeriförslag vinner understöd

Europaparlamentet slog förra veckan fast hur bland annat fiskekvoterna i Nordsjön skall se ut, och vilka andra åtgärder som ska vidtas för att säkra ett livskraftigt bestånd.

Läs föregående artikel

Suomen kielen asemaa vahvistettava Pohjoismaiden neuvostossa

Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström skulle det vara ytterst beklagligt ifall det skapades en bild av att Åland skulle motsätta sig en starkare ställning för finska språket i Nordiska Rådet.

Läs följande artikel