Svenska riksdagsgruppens ordförande Adlercreutz: Nu är det inte läge att fika efter snabbvinster.

President Niinistö öppnade idag det sista riksmötet för denna regeringsperiod. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz känner sig hoppfull men utgår också ifrån att riksdagsperiodens slutraka kommer att vara arbetsdryg.

– President Niinistö lyfte upp betydelsen av enighet. Av det, att man håller fast i det man kommit överens om. Det här tål att betonas.Trots att riksdagsvalet närmar sig är det nu inte läge att fika efter snabbvinster. Vi bör agera långsiktigt. Nu gäller det att komma ihåg vad vi tillsammans kommit överens och blicka framåt, säger Adlercreutz.

– Vi har trots utmanande tider lyckats genomföra en rad olika reformer. De underlättar vardagen för den enskilda individen men skapar också bättre verksamhetsförutsättningar för företagen. Nu ska vi sköta den andra delen av ekvationen. Vi ska se till att den offentliga ekonomin står på en hållbar grund och att allt fler finländare har jobb. Coronapandemin drog mattan under oss alla. Nu ser vi ljus vid horisonten, säger Adlercreutz

Svenska riksdagsgruppen är fast inställd på att genomföra de reformer som krävs. 

– Fokus ska nu ligga på att stärka ekonomin och skapa välfärd. Coronapandemin har satt djupa spår i vårt samhälle. Dem måste vi ta itu med.

Biaudet: Minister Kurvinen bör överväga sitt deltagande i OS i Peking

- Varje medlem av regeringen bär ett eget ansvar för att upprätthålla trovärdigheten för Finlands människorättsbaserade utrikespolitik. Med stor sannolikhet kommer ministrars och politikers deltagande i de Olympiska spelen i Peking att utnyttjas för att dölja diskussionen om Kinas brott mot mänskliga rättigheter, säger riksdagsledamot Eva Biaudet från Svenska folkpartiet.

Läs föregående artikel

Thomas Blomqvist: Lönsamhetskrisen i lantbruket måste åtgärdas

- Vi har en aldrig tidigare skådad, mycket djup, lönsamhetskris inom lantbruket. En stor del av gårdarna har stora ekonomiska problem. Utan snabba åtgärder finns det en stor risk att flera tusen lantbruksproducenter måste sluta med sin verksamhet. Situationen är inte bara en personlig katastrof för de berörda lantbruksproducenterna utan den hotar redan självförsörjningsgraden, den inhemska livsmedelsindustrin och dess arbetstagare och inverkar negativt på flera kreditinstitut, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs följande artikel