Thomas Blomqvist: Lönsamhetskrisen i lantbruket måste åtgärdas

– Vi har en aldrig tidigare skådad, mycket djup, lönsamhetskris inom lantbruket. En stor del av gårdarna har stora ekonomiska problem. Utan snabba åtgärder finns det en stor risk att flera tusen lantbruksproducenter måste sluta med sin verksamhet. Situationen är inte bara en personlig katastrof för de berörda lantbruksproducenterna utan den hotar redan självförsörjningsgraden, den inhemska livsmedelsindustrin och dess arbetstagare och inverkar negativt på flera kreditinstitut, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Det största problemet ligger i de mycket kraftigt stigande energipriserna under de senaste månaderna. Vi har alla hört och läst om dem, men för jordbrukarkåren innebar höjda energipriser att nästan alla produktionskostnader ökat drastiskt. Gödselpriserna har mer än fördubblats på ett drygt år, likaså bränslepriserna, elkostnaderna har skjutit i höjden och också foderprisen har stigit. Som ett resultat av det här har lantbrukarnas inkomster fortsatt att sjunka säger minister Blomqvist.

– Nu är det helt nödvändigt att jordbrukarna får ett högre pris för sina produkter. Det som behövs är att få handeln med jordbruksprodukter att fungera flexibelt. Som det är nu tvingas producenterna till överlånga avtal där priset inte kan bindas till ökade produktionskostnader. Finländsk råvara för matproduktion är ingen bulkvara utan något vi kan och bör vara stolta över. Vi har rena produkter, en hög djuretik, praktiskt taget ingen salmonella och en minimal användning av antibiotika och bekämpningsmedel jämfört med vilket annat land som helst. Det här måste ha en inverkan på prisbildningen, poängterar Blomqvist.

– Jord- och skogsbruksminister Leppä, har mitt fulla stöd, han gör ett bra jobb och har bland annat ordnat rundabordsdiskussioner med de berörda parterna. Dessutom har Centralnämnden för affärssed tagit ställning i frågan och livsmedelsmarknadsombudsmannen har sammankallat en arbetsgrupp. Nu är det upp till bevis för handeln och det krävs en snabb förändring för en mer marknadsbaserad livsmedelshandel, säger Thomas Blomqvist.

– Det är viktigt att vi nu vänder varenda sten och söker lösningar både på kort och på lång sikt. Samtidigt är det ytterst viktigt att hålla fast vid att det inte får komma nya kostnader och pålagor på jordbruksnäringen. Ifall sådana görs måste de ersättas fullt ut så som det står i regeringsprogrammet, betonar minister Blomqvist.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Adlercreutz: Nu är det inte läge att fika efter snabbvinster.

President Niinistö öppnade idag det sista riksmötet för denna regeringsperiod. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz känner sig hoppfull men utgår också ifrån att riksdagsperiodens slutraka kommer att vara arbetsdryg.

Läs föregående artikel

Emmi Piippo ny assistent för riksdagsledamot Anders Adlercreutz

Politices kandidat Emmi Piippo har börjat arbeta som assistent för riksdagsledamot Anders Adlercreutz. Piippo tillträdde tjänsten den 1 februari. Piippo har tidigare arbetat bland annat som verksamhetsledare för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland samt gjort praktik i Europaparlamentariker Nils Torvalds stab i Europaparlamentet.

Läs följande artikel