Tenojokisopimus heikentää saamelaisten oikeuksia

Riksdagen behandlade idag avtalet mellan Finland och Norge om fiskerättigheterna i Tana älv.

Avtalet innebär avsevärda inskränkningar i samernas möjligheter att fortsätta utveckla sin kultur, och begränsar framförallt samernas möjligheter till traditionellt fiske i älven.

– Då man ser det förslag som jord- och skogsbruksutsottet nu kommit med är det uppenbart att det kritiska utlåtande grundlagsutskottet gav härom veckan i praktiken har klingat för döva öron, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Då ärendet behandlades i grundlagsutskottet stödde Henriksson förslaget om att avtalet i riksdagen borde godkännas av minst två tredjedelars majoritet för att kunna träda i kraft, något som också flera grundlagsexperter fört fram. Förslaget röstades ner med siffrorna 6-8 och Henriksson lämnade in en avvikande åsikt.

– Finland har en skyldighet att värna om sin och Europas enda ursprungsfolk. Då kan vi inte med gott samvete försvåra möjligheterna för samerna att leva på traditionellt vis. Speciellt inte då rätten att utöva sin kultur är lagstadgad både i Finland och på europeisk nivå.

Även SFP:s riksdagsledamot Mats Nylund lämnade in en avvikande åsikt då ärendet behandlades i jord- och skogsbruksutskottet.

Närproducerad och hållbar mat

SFP:s fullmäktigegrupp i Kyrkslätt lämnar idag in en fullmäktigemotion om upphandling av ansvarsfull och hållbar mat med riksdagsledamot Anders Adlercreutz som första undertecknare.

Läs föregående artikel

Bättre avfallshantering lägger grunden för den cirkulära ekonomin

Europaparlamentet har idag gett sina rekommendationer för översynen av EU:s avfallslagstiftning. Avfallshanteringen ska bli bättre och medföra ökad återvinning och återanvändning samt minska mängden avfall som slängs på soptippen.

Läs följande artikel