Bättre avfallshantering lägger grunden för den cirkulära ekonomin

Europaparlamentet har idag gett sina rekommendationer för översynen av EU:s avfallslagstiftning. Avfallshanteringen ska bli bättre och medföra ökad återvinning och återanvändning samt minska mängden avfall som slängs på soptippen.

– Idag har vi drivit igenom den första stora öppningen på vägen mot en cirkulär ekonomi. En bättre avfallshantering medför möjligheter på många olika plan och för många olika aktörer inom området. Miljö, klimat, folkhälsa och ekonomi är områden vi kan vinna på till exempel i form av fler jobb. Samtidigt bidrar förminskade mängder avfall och smarta produkt- och infrastrukturlösningar till minskad belastning på miljö och klimat, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (ALDE/SFP).

Europaparlamentet ställer i sina rekommendationer höga krav på alla aktörer som hanterar avfall i något skede av kedjan. Det här gäller också hemma i Finland, där långa avstånd kräver kreativa och fungerande infrastrukturella lösningar i glesbygden.

– Samtidigt vill jag hävda att många av våra finländska företag inom avfallshanteringsbranschen redan kommit längre än vad vi här i parlamentet någonsin kunde drömma om. Därför är det viktigt att vi stöder tydliga lagstiftningsramar som sporrar till bättre användning av resurser inom avfallshantering.

Tenojokisopimus heikentää saamelaisten oikeuksia

Riksdagen behandlade idag avtalet mellan Finland och Norge om fiskerättigheterna i Tana älv.

Läs föregående artikel

Sotekaaos

Nu står det ganska klart att lagarna som berör valfriheten inom social- och hälsovårdsreformen inte kommer att hinna behandlas i riksdagen i samband med paketet om landskapsreformen.

Läs följande artikel