Andersson och Wickström: Regeringen ger anslag för inrättningen av kompetenscenter i anslutning till Borgå och Raseborgs sjukhus

Regeringen har idag (23.11) publicerat sitt kompletterande budgetförslag för 2024 där Borgå och Raseborg sjukhus beviljas en miljon euro för att stödja verkställandet av de språkliga rättigheterna. Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson och riksdagsledamot Henrik Wickström är glada för att finansieringen för inrättningen av kompetenscenter i anslutning till Borgå och Raseborgs sjukhus finns med i budgetförslaget.

Budgetförslaget baserar sig på en tydlig skrivning i regeringsprogrammet som SFP drivit starkt. I regeringsprogrammet finns följande skrivning: I anslutning till sjukhusen i Borgå och Raseborg inrättas nätverksbaserade kompetenscenter som koncentrerar sig på att stödja och utveckla tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården.  

– I regeringsprogrammet ville man lyfta fram betydelsen av våra regionsjukhus i Nyland. Det är en stark signal för den tvåspråkiga vården i hela Nyland. Det är fint att vi nu får resurser för detta arbete, säger Andersson och Wickström. 

Arbetet med att utveckla kompetenscentren har inletts och en arbetsgrupp bestående av tjänsteinnehavare från social- och hälsovårdsministeriet, HUS, Västra Nylands välfärdsområde och Östra Nylands välfärdsområde har tillsatts. Andersson och Wickström hoppas att det här ska stärka vården på svenska i Nyland. 

– Vi måste se till att alla vårdkedjor fungerar på två språk i alla välfärdsområden i Nyland men även i hela landet. Vi hoppas att det här hjälper till i det viktiga arbetet. Vården ska fungera på våra båda nationalspråken i alla situationer, säger Andersson och Wickström 

 

Torvalds: Ett stort steg närmare en ambitiös och implementerbar förpackningsavfallsförordning

Det var inte mycket kvar av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall, då Europaparlamentet röstat färdigt om sin ståndpunkt på onsdagen i Strasbourg. Nils Torvalds (SFP/Renew), som haft en central roll i förhandlingarna, är mycket nöjd med omröstningsresultatet.

Läs föregående artikel

Löfström: Beslutet om att halvera farledsavgifterna stärker Finlands utrikeshandel och sjöfart

Riksdagen godkände idag regeringens lagförslag om att halvera farledsavgifterna för år 2024-2027 samtidigt som arbetet med en permanent halvering av avgifterna inleds.

Läs följande artikel